Meer vrouw op straat

Van alle straten in Eeklo zijn er maar een negental met een vrouwelijke straatnaam. Dat kan beter! Sinds 29 november kunnen alle Eeklonaren suggesties van vrouwenstraatnamen indienen.

Vrouwen met verhalen die tot de verbeelding spreken, prestaties die onbetwistbaar straf zijn, een oeuvre of een erfenis die moet gekoesterd worden. Indienen kan tot en met het einde van januari 2022.
De vrouwenstraatnamen dienen te voldoen aan volgende voorwaarden:

 • De vrouw dient overleden te zijn;
 • De vrouw heeft bij voorkeur een link met stad Eeklo;
 • Vrouwelijke woorden, bv. moederstraat, komen in aanmerking.

Inspiratie

Stad Eeklo en de adviesraad voor Cultuur (ARC) ambiëren om in de toekomst vrouwenstraatnamen meer aanwezig in het straatbeeld te brengen. Inspiratie voor de actie is de Canvas-televisiereeks ‘Meer vrouw op straat’ waar Sofie Lemaire alle steden en gemeenten opriep om meer straten te vernoemen naar bijzondere, opmerkzame vrouwen.

Procedure

De Raad van Bestuur van de ARC evalueert alle inzendingen in samenwerking met de stadsarchivaris. Nadien keurt het college de finale lijst goed. De ARC en de stadsarchivaris zullen de lijst raadplegen wanneer het college hen de vraag voorlegt een vrouwennaam naar voren te schuiven voor de benoeming van een nieuwe straat, verkaveling, plein, …

Huidige vrouwenstraatnamen

 1. Lima Verstraetehof
 2. Gravin Johannalaan
 3. Koningin Fabiolalaan
 4. Koningin Astridplein
 5. Zusters Philippus Neristraat
 6. Irma Notteboomstraat
 7. Julia Dellaertstraat
 8. O. L. Vrouwstraat
 9. Vrouwestraat