Meerjarenplan 2020-2025

Stad en OCMW Eeklo maakten een meerjarenplan 2020-2025 op. Het lokaal bestuur Eeklo wil met de realisatie van het meerjarenplan diverse doelstellingen nastreven en bereiken: het is de bedoeling om Eeklo te profileren als klimaatstad, kansenstad en (verkeers)veilige stad, met aandacht voor een klantvriendelijke dienstverlening en gekenmerkt door kwaliteitsvolle vrijetijds- en onderwijsvoorzieningen. We ontwikkelen onze troeven inzake ondernemen, wonen en beleven en creƫren een aantrekkelijke leefomgeving voor elke inwoner.

Elementen als werken aan een positief imago, zorgen voor sociale cohesie, duurzaamheid en een financieel evenwicht lopen als een rode draad door dit meerjarenplan.

Driekwart van ons totale budget gaat naar dagdagelijkse werking en personeelskost. Een kwart wordt gebruikt om (ver)nieuwe(nde) accenten te leggen, zaken op te starten, te experimenteren, enz. Deze nieuwe elementen gieten we in 9 overkoepelende beleidsdoelstellingen, opgedeeld in actieplannen en acties.

BELEIDSDOELSTELLING BD-01: We garanderen dienst- en hulpverlening die voldoet aan de verwachtingen van de klant

We garanderen een professionele en integere organisatie en dienstverlening om - in wederzijds respect - te voldoen aan de verwachtingen van de klant.
De stad wil binnen deze doelstelling werk maken van een sterk financieel beleid, toegankelijke en gekende dienstverlening, aandacht voor digitale maturiteit en organisatiebeheersing, allemaal geruggensteund door veerkrachtig personeel.
We staan voor burgerparticipatie en dragen zorg voor alle vrijwilligers.

BELEIDSDOELSTELLING BD-02: We bouwen aan een verkeersveilige stad om Eeklo meer (be)leefbaar te maken voor iedereen

De stad Eeklo wil de komende jaren sterk inzetten op verkeersveiligheid. We maken van Eeklo een fietsstad met een autoluw stadscentrum, schenken aandacht aan verkeersveilige woon- en schoolbuurten en faciliteren de 'Modal Shift'.

BELEIDSDOELSTELLING BD-03: We zijn als duurzame klimaatstad voorbeeld in milieubescherming en anticipatie op klimaatverandering

We spelen als duurzame klimaatstad een voorbeeldrol in het voorkomen van en voorbereiden op komende klimaatveranderingen, in uitvoering van het burgemeestersconvenant. De stad Eeklo ondertekende de Burgemeestersconvenant en engageert zich hiermee om 40% CO2 te reduceren tegen 2030. Voor de concrete invulling van dit project werd een gedragen klimaatactieplan opgemaakt met 60 concrete acties. Eeklo wil voor een CO2-reductie van 63% gaan.
We ondertekenden ook het Lokaal Energie- en Klimaatpact.

BELEIDSDOELSTELLING BD-04: We bouwen aan een stad waar iedereen zich veilig voelt

De stad Eeklo wil de komende jaren sterk inzetten op veiligheid. Dit gaat om veiligheidspreventie en -handhaving in samenwerking met politie, brandweer en andere partners. We gaan voor een gezonde leefomgeving zeker in buurten waar kinderen komen.

BELEIDSDOELSTELLING BD-05: We versterken ons economisch en toeristisch netwerk om onze troeven inzake ondernemen, werken en beleven verder te ontwikkelen

We zetten in op kwalitatieve stedelijke ontwikkeling, goede woonkwaliteit en een bloeiende economie.
We zetten de kwaliteitsvolle voorzieningen inzake handel en toerisme in als sterk merk. Eeklo heeft een zeer hoge uitrustingsgraad. De stad heeft een groot winkelaanbod en veel troeven om zichzelf ook toeristisch op de kaart te zetten. We willen zo het imago van de stad opkrikken.

BELEIDSDOELSTELLING BD-06: We investeren in ons ruimtelijk netwerk om onze leefomgeving aantrekkelijk te maken

We versterken ons ruimtelijk netwerk om onze troeven inzake wonen, werken en beleven verder te ontwikkelen. 
We zetten in op kwalitatieve stedelijke ontwikkeling en goede woonkwaliteit.

BELEIDSDOELSTELLING BD-07: Door het inzetten van kwaliteitsvolle vrijetijdsvoorzieningen en creaties versterken we de identiteit van Eeklo

We zetten de kwaliteitsvolle voorzieningen inzake vrije tijd creatief in als sterk merk. De stad is zeer goed uitgerust wat vrijetijdsaanbod betreft: sportaccommodatie, cultuur, jeugdwerking, erfgoed,... We willen dit nog meer inzetten als troeven en zo het imago van de stad opkrikken.

BELEIDSDOELSTELLING BD-08: We zetten kwaliteitsvolle voorzieningen inzake onderwijs in om alle talenten te ontwikkelen in een open samenleving

We zetten de kwaliteitsvolle voorzieningen inzake onderwijs in om iedereen de mogelijkheid te geven om zijn talenten te kunnen ontwikkelen, zowel in het dagonderwijs als in het avondonderwijs en kunstonderwijs.

BELEIDSDOELSTELLING BD-09: We zetten onze kwaliteitsvolle gezondheids- en sociale voorzieningen in om alle kansen te geven aan de inwoners

De stad wil op vele vlakken van de samenleving drempelverlagend zijn en zo de toegankelijkheid tot zaken als vrije tijd, gezondheid, onderwijs,... vergroten. Bovendien wordt aandacht besteed aan nabije buurtgerichte werkingen om de sociale cohesie te versterken. Elke Eeklonaar is belangrijk en kan de stad mee beleven, in alle diversiteit.
Stad Eeklo wenst dat elke Eeklonaar alle mogelijke kansen krijgt op een goed, comfortabel, gezond en aangenaam leven. Om dit te verwezenlijken, voorziet de stad een aantal hefbomen inzake wonen, werken, zorg,... om dit voor iedereen zo haalbaar mogelijk te maken.

A tot Z

Of ben je op zoek naar ...

Naar top