Vaststellen aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - kredietaanpassing 4 - deel OCMW