Melden geur-, licht- en lawaaihinder

Inhoud

De dienst handhaving is het centrale meldpunt voor klachten over milieuhinder (licht, geur, geluid). Wanneer je een klacht hebt over een burger of een bedrijf dat milieuhinder veroorzaakt, contacteert je best de dienst handhaving.

Er zijn verschillende vormen van milieuhinder:

  • geluidshinder
  • geurhinder
  • rookhinder
  • lichthinder
  • bodemverontreiniging
  • verontreiniging door afval, zwerfvuil of sluikstort
  • onkruidverspreiding van bij de buren
  • ratten of ander ongedierte.

Probeer altijd eerst in dialoog te gaan met diegene die de hinder veroorzaakt. Maak duidelijk wat je stoort, wanneer het stoort en waarom het stoort. Licht het probleem toe op een niet-aanvallende manier. Als je dat doet op een moment dat de hinder zich niet voordoet, kan je het probleem meestal rustiger uitleggen.

Als de dialoog niets oplevert, neem dan contact op met de dienst handhaving. 

Buiten de kantooruren kan je voor dringende kwesties ook contact opnemen met de lokale politiezone. Zij hebben de bevoegdheid om ter plaatse de hinder vast te stellen en om op te treden bij overtredingen. Dat kan door aanmaningen of door een proces-verbaal. Ook zij kennen de plaatselijke toestand en de specifieke wetgeving.

Als de bemiddeling geen effect heeft, kan je overwegen om een brief te schrijven naar de vrederechter van de regio. 

Milieuhinder die door bedrijven wordt veroorzaakt
 
Ook hier wordt aangeraden om eerst in dialoog proberen te treden met een aanspreekpunt van het bedrijf.
Als dat geen of onvoldoende resultaat oplevert of je vragen hebt over de omgevingsvergunning van een bedrijf, kan je jouw melding of vraag richten tot dienst handhaving van de stad Eeklo.

Procedure

Tijdens de kantooruren kan je terecht op de dienst handhaving.

Buiten de kantooruren kan je met dringende milieuproblemen terecht bij de politie, Raverschootstraat 67, 9900 Eeklo, tel. 09 376 46 46, politie@pzmeetjesland.be

Contact

Omgeving

Adres
Industrielaan 2 , 9900 Eeklo Stadskantoor
Tel.
09 218 28 40
omgeving@eeklo.be
Vandaag
Nu gesloten
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 16:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 16:00