Melkerij als ontmoetingsplek en groene verbinding in de stad

De Melkerij – het plein tussen de Raamstraat en Kerkstraat – wordt van een betonnen parkeervlakte herschapen in een ontmoetingsplek waarbij sociaal contact en het samen brengen van mensen en buurtbewoners centraal staan.
Met ontharding van de zone en herinrichting van parkeerplaatsen geven we de buurt een groener en veiliger beeld.
De fietsverbinding tussen het station en het stadscentrum wordt doorheen de Melkerijsite meer geaccentueerd.

Dit project  werd ingediend in het kader van bevordering van sociale inclusie, armoedebestrijding en economische ontwikkeling in plattelandsgebieden, met bijzondere aandacht voor het stimuleren van plaatselijke ontwikkeling in plattelandsgebieden.

Stad Eeklo ontvangt hiervoor een subsidie van € 50.000. De subsidie komt vanuit het Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse platteland 2014-2022 - maatregel: Platteland Plus. Dit is een samenwerking tussen de provincies en de Vlaamse Overheid.

Vandaag zijn er verschillende functies aanwezig op de Melkerij:

  • Een mix van sociale huur-, koop- en privéwoningen;
  • Private wijk;
  • Seniorenassistentieflats;
  • Diverse organisaties (revalidatiecentrum Klimop, CM, vzw Hannah, Natuurpunt ...).

De doelstellingen van het project zijn:

  • De site sterker verbinden met het achterliggende bosje en bestaande fietsverbinding;
  • De site meer inrichten als ontmoetingsplein;
  • Sociale cohesie verhogen;
  • Ontharden en vergroenen voor verkoeling;
  • Verhogen van verkeersveiligheid;
  • Speelelementen voor jong en oud.

Downloads

Naar top