MIRIAM-project begeleidt alleenstaande mama's in kwetsbare situatie

Het MIRIAM-project, ontwikkeld door de Vrouwenraad en de POD Maatschappelijke integratie, is een intensief begeleidingstraject op maat van alleenstaande mama’s die zich in een kwetsbare situatie bevinden. In regie van Welzijnsband Meetjesland wordt dit project vanaf dit najaar uitgerold in samenwerking met Eeklo en Maldegem voor de duur van drie jaar.

Voor wie? 

Zowel in Eeklo als in Maldegem wordt een groep gevormd van alleenstaande mama's met kinderen van 0 t.e.m. 18 jaar, die hulp kunnen gebruiken en hierbij zowel individueel als in groep met andere mama’s mee aan de slag willen gaan.  

Ondersteuningstraject

De casemanagers Tartil (Eeklo, links op foto) en Ilona (Maldegem) ondersteunen een jaar lang de mama’s bij al hun individuele vragen, zorgen en problemen. Dit kan gaan over brieven, facturen, werk, opleiding, opvang, school, gezondheid, vrije tijd,… De individuele contactmomenten gaan door op een locatie naar keuze (aan huis, op dienst, …). Ook samen de stap zetten naar een dienst behoort tot de mogelijkheden.

De casemanagers organiseren daarnaast tweewekelijks een groepsbijeenkomst van max. 15 mama’s. Via groepsgesprekken, workshops, activiteiten en uitstappen staat het contact tussen de mama’s hierbij centraal. De inhoud van de bijeenkomst wordt bepaald in samenspraak. 

De bedoeling van dit intensief traject is om hun grip op eigen leven te verbeteren en sterk in te zetten op empowerment. Dit doen we door zowel tijdens de individuele- als groepsmomenten de focus te leggen op alle levensdomeinen. Eerder onderzoek geeft aan dat alleenstaande moeders die het MIRIAM-traject doorlopen nadien vaker een opleiding volgen, vaker solliciteren, beter hun huishoudgeld beheren en zich meer sociaal verbonden voelen. 

Samenwerking

Om de groepssessies zo divers en leerrijk mogelijk op te bouwen, werken we samen met verschillende organisaties zoals Het Humanistisch verbond, Rebelle VZW, Wijkcentrum De Kring en Geïntegreerd Breed Onthaal Meetjesland. 

Aanmelden

De mama’s kunnen zich zelf aanmelden of door de betrokken welzijnspartners: het Sociaal Huis, CAW, DMW Mutualiteiten, scholen, De Katrol, wijkcentra, Kind & Gezin, brugfiguren, … Aanmelden kan door contact op te nemen met de casemanager of via het digitaal aanmeldformulier. Deelname aan het traject is kosteloos en op vrijwillige basis.

Voor meer info kan je terecht bij casemanager Tartil Elamin in het Sociaal Huis, Tartil.elamin@welzijnsband.be of 0494 56 06 71. 

Naar top