Missie en visie voor lokaal sociaal beleid

Realiseren van sociale grondrechten

Iedereen heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. In de praktijk blijkt echter dat kwetsbare gezinnen nog te weinig of zelfs niet worden bereikt.
Dit kan veranderen door als lokaal bestuur proactief en outreachend te werken. Door zelf de stap naar mensen te zetten, worden mensen versterkt en bereikt om hun grondrechten op te nemen.

Een brugfiguur kan een belangrijke rol spelen in dit verhaal.
Uiteraard is ook de wisselwerking met de scholen hierbij essentieel.  
 

“Voor veel mensen is het moeilijk om – als er zich een probleem stelt –  onmiddellijk bij het OCMW binnen te stappen. De brugfiguur verlaagt die drempel. Ze neemt mensen letterlijk mee tot hier om dan te kijken wat het probleem juist is. Na het eerste contact is de drempel al een heel stuk lager en gaat dit vaak al veel beter” (maatschappelijk werker, OCMW Eeklo)

“Soms kunnen we  gezinnen niet meer kunnen bereiken. Ze beantwoorden hun telefoon niet meer, reageren niet op brieven, we kunnen ze net meer aantreffen thuis, … dan  kan de brugfiguur helpen.  We vragen dan om aan de schoolpoort eens te luisteren wat er scheelt.  Op die manier lukt het soms om de mensen terug toe te leiden. (maatschappelijk werker, OCMW Eeklo)

Optimaliseren van de ontwikkelingskansen van kinderen verbonden aan Eeklose basisscholen

Onderwijs is een belangrijke hefboom om kinderen meer kansen te bieden.

Kwetsbare gezinnen hebben vaak te maken met een complexe thuissituatie die veelal het schoollopen belemmert. Wanneer  ouders geen werk of inkomen hebben, geen degelijke huisvesting, geen stabiele relatie, geen goede gezondheid, geen verblijfspapieren, … liggen de prioriteiten van deze gezinnen niet in eerste instantie bij onderwijs.

De aanmeldingen gebeuren steeds door de Eeklose basisscholen. Vandaar uit gaat de brugfiguur aan de slag met ouders door ze in contact te brengen met en te begeleiden naar het hulp- en dienstverleningsaanbod uit de streek.

“Het kind is veel meer dan de school alleen. Het kind leeft in een gezin, het kind heeft recht op een goede huisvesting, vrije tijd, de juiste financiële middelen, ….” (zorgcoördinator De Meidoorn)

Vertrouwensrelatie

De brugfiguur investeert in het actief opbouwen van vertrouwen met ouders zodat er op korte en lange termijn kan gewerkt worden aan de randvoorwaarden voor een positieve  schoolcarrière .

Samenwerken lukt pas als er wederzijds vertrouwen is. Daarom onderneemt de brugfiguur nooit stappen zonder toestemming van het gezin. De brugfiguur investeert in informele contacten, komt haar afspraken na en is vlot bereikbaar.

Niet alle gezinnen hebben een  sterk netwerk rond zich heen. De brugfiguur is voor veel personen een deel van het netwerk. Ze bellen de brugfiguur voor steun en raad. De brugfiguur blijft gezinnen stimuleren en scherpt hun vaardigheden aan om zelf hun netwerk te versterken.

“De brugfiguur betekent veel voor ons. Ze heeft ons geholpen  problemen op te lossen en toont  hoe we dit moeten aanpakken. Daarnaast heeft ze ons veel gesteund en ik vertrouw haar veel. Zij wil mensen helpen en dat is perfect voor mij.” (ouder)

 

“De brugfiguur is een vertrouwenspersoon. Ze luistert naar mij en zorgt steeds voor een oplossing of een antwoord op al mijn vragen. Ze steunt en motiveert mij. Ze zegt altijd: “jij kan dit alleen doen” “je hebt genoeg capaciteiten om te solliciteren voor deze functie”. Zij motiveert me veel. Voor ons is Kirsten  een onmisbaar persoon.” (ouder)


Vanuit de noden en op maat van het gezin

De brugfiguur probeert via individuele begeleiding de situatie van de gezinnen te verbeteren. Ze zoekt in overleg met het gezin een oplossing voor de vraag of het probleem.

Ze motiveert gezinnen om zelf stappen te zetten in de richting van een oplossing en blijft hen steeds motiveren.

De brugfiguur gebruikt geen vaste formules.  De gekozen methode hangt af van de situatie, de school,  de band met de ouders, …


“We kennen elkaar al 4 à 5 jaar. We hebben al redelijk wat waters doorzwommen.
Ze heeft me meegeholpen om uit te put te geraken tot waar ik nu zit, om steeds naar boven te  klimmen. Het is nog een lange weg maar ze heeft me al veel geholpen.” (ouder)


Gezinnen sterker maken

De brugfiguur laat ouders altijd zelf het probleem verwoorden en kijkt ook naar de positieve zaken die aanwezig zijn in het gezin. Het is de bedoeling dat de brugfiguur het gezin sterker maakt, stap voor stap terug.

“Het belangrijkste is dat ik de gezinnen sterk maak, door de sterktes van het gezin ook bij hen te leggen. De meeste zitten in een heel zwakke situatie en zijn niet altijd vol zelfvertrouwen. Het is belangrijk om daar toch zo veel mogelijk op in te spelen. Ik ben de positivo in het gezin, de coach.” (brugfiguur Eeklo)

“Vaak is het ook wel handig om de brugfiguur aan te spreken als er zaken in orde moeten worden gebracht (bv. een aansluiting bij de mutualiteit) en als we merken dat de persoon daar zelf niet in slaagt. Dan kan de brugfiguur ze letterlijk bij de hand nemen en over de drempel helpen. Het vergemakkelijkt de hulpverlening en om alles in orde te krijgen dat moet gebeuren.” (maatschappelijk werker OCMW Eeklo

Contact

Preventie

Adres
Stadskantoor Industrielaan 2 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nu gesloten
Open van 09:00 tot 12:30
Morgen
Open van 09:00 tot 12:30 & 14:00 tot 16:00
Naar top