Missie en Visie voor scholen

Realiseren van sociale grondrechten.

Mensen hebben vaak recht op allerlei toelagen, sociale maatregelen … Nog te vaak worden deze niet opgenomen. De brugfiguur helpt mee in de strijd tegen deze non take-ups en tegen kinderarmoede. Dit doet ze door individuele trajectbegeleiding op maat van het gezin.
De brugfiguur is geen hulpverlener, maar leidt actief toe naar hulpverlening en het aanwezige aanbod in de stad.

"De brugfiguur is zeer belangrijk voor de gezinnen. Ze weten dat ze bij haar terecht kunnen met vragen, ondersteuning kunnen krijgen en dat zij hen de juiste weg zal wijzen.
Dit werkt drempelverlagend. Het is een persoon die ze kennen en waar ze een relatie mee hebben Als de brugfiguur er niet zou zijn en die rol niet kan vervullen, dan zullen de ouders niet onmiddellijk naar school komen en die vragen zomaar stellen. De drempel is op dat vlak misschien nog een beetje hoog." (zorgcoördinator De Meidoorn)
"De brugfiguur kan net iets verder gaan dan de scholen kunnen gaan. Dit is voor mij een geruststelling. Je ziet soms als school; dat zijn kwetsbare gezinnen en dit zijn mensen die hier of daar wel een duwtje zouden kunnen gebruiken. Via de brugfiguur krijgen deze gezinnen dit duwtje." (leerlingenbegeleidster  GO! basisscholen Eeklo)
"De brugfiguur ondersteunt de gezinnen in het aanpakken van bepaalde problemen. Dit kan zowel praktisch zijn, bv. meegaan naar een afspraak, helpen bij de administratie, mensen over de drempel helpen. Het is niet altijd gemakkelijk om de stap te zetten naar hulpverlening."(medewerker Vrij CLB Eeklo)


Optimaliseren van de ontwikkelingskansen van kinderen verbonden aan Eeklose basisscholen

Onderwijs is een belangrijke hefboom om kinderen meer kansen te bieden.

Kwetsbare gezinnen hebben vaak te maken met een complexe thuissituatie, die veelal het schoollopen belemmert. Wanneer de ouders geen werk of inkomen hebben, geen degelijke huisvesting, geen stabiele relatie, geen goede gezondheid, geen verblijfspapieren, … liggen de prioriteiten van deze gezinnen niet in eerste instantie bij onderwijs.

“Het kind is veel meer dan de school alleen. Het kind leeft in een gezin en heeft recht op een goede huisvesting, vrije tijd, de juiste financiële middelen, ….” (zorgcoördinator De Meidoorn)

“Ik zat in financiële problemen en had geen werk. Ook mijn vriend werkte maar af en toe. We hadden het met veel zaken moeilijk. Ik werd geholpen bij het OCMW. Ik kon - via de brugfiguur - ook boodschappen doen bij de sociaal kruidenier. Daar kon ik o.a. pampers aankopen … dit was handig want ik zat met twee jonge kinderen. Ook groenten en fruit kon ik daar kopen. Dit heeft enorm geholpen want de kinderen moeten altijd fruit mee hebben naar school.” (ouder)

Vertrouwensrelatie

De brugfiguur investeert in het actief opbouwen van vertrouwen met ouders, zodat er op korte en lange termijn, kan gewerkt worden aan de randvoorwaarden voor een positieve schoolcarrière  De brugfiguur heeft de tijd om naast de gezinnen te gaan staan. Ze merkt ook waar mensen mee worstelen of waar ze tegenaan lopen.

Samenwerken lukt pas als er wederzijds vertrouwen is. Daarom onderneemt de brugfiguur nooit stappen zonder toestemming van het gezin. De brugfiguur investeert in informele contacten, komt haar afspraken na en is vlot bereikbaar.

Niet alle gezinnen hebben een  sterk netwerk.  De brugfiguur is voor veel personen een deel van het netwerk. Ze bellen haar voor steun en raad.
De brugfiguur blijft gezinnen stimuleren en scherpt hun vaardigheden aan om zelf hun netwerk te versterken.

“Ik heb de brugfiguur leren kennen via de school omdat de kinderen vaak te laat waren, door omstandigheden. Dan ben ik met haar op oudercontact gemoeten, waar ze dan bij zat. Sindsdien is zij een vertrouwenspersoon geworden en gaat ze steeds mee naar oudercontacten.” (ouder)

“Als school wil je je niet te veel opdringen in het leven van de gezinnen. Er bestaat ook nog een grens tussen school en thuis. Het voordeel is dat de brugfiguur ook thuis bij de mensen komt. Hierdoor heeft ze een soort vertrouwensband met de gezinnen.” (leerlingenbegeleidster GO! basisscholen Eeklo)


Vanuit de noden en op maat van het gezin

De brugfiguur probeert via individuele begeleiding de situatie van de gezinnen te verbeteren.  Ze zoekt in overleg met het gezin een oplossing voor de vraag of probleem.

Ze motiveert gezinnen om zelf stappen te zetten in de richting van een oplossing en blijft hen steeds motiveren.

Gezinnen sterker maken

De brugfiguur laat ouders altijd zelf het probleem verwoorden en kijkt ook naar de reeds aanwezige positieve zaken  in het gezin. Het is de bedoeling dat de brugfiguur het gezin stap voor stap sterker maakt.

“We gaan altijd samen aan de slag. Ik ben soms een deel van het gezin maar bewaar ook de nodige afstand.” (brugfiguur Eeklo)

Contact

Preventie

Adres
Industrielaan 2 , 9900 Eeklo Stadskantoor
Tel.
09 218 28 08
preventie@eeklo.be
Vandaag
Nu gesloten
open van 09:00 tot 12:30
Morgen
open van 09:00 tot 12:30