Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / mobiliteit&werken / Geef mee vorm aan het waterbeleid van de toekomst

Geef mee vorm aan het waterbeleid van de toekomst

Er loopt een openbaar onderzoek omtrent het 'Ontwerp waterbeleidsnota 2020-2025'.

Geef mee vorm aan het waterbeleid van de toekomst 

Waterbeleidsnota 2020-2025

 

Op 19 december 2018 start het openbaar onderzoek over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025 en over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. Deze documenten worden opgemaakt in uítvoering van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid. De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (ClW) staat in voor de voorbereiding ervan en voor de organisatie van het openbaar onderzoek.

Terinzagelegging van de documenten Het decreet lntegraal Waterbeleid bepaalt dat het ontwerp voor de waterbeleidsnota en het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen tijdens een openbaar onderzoek voor zes maanden (dit is t.e.m. L8 juni 2019) ter inzage gelegd worden bij de gemeenten.

Het gaat om drie documenten:

  • waterbeleidsnota 2020-2025:deelvisie
  • Waterbeleidsnota 2020-2025:deel Waterbeheerkwesties
  • Tijdschema en werkprogramma voor de opmaak van de stroomgebiedbeheerplannen 2O22-ZAZ7.

 

De terinzagelegging verloopt volledig digitaal via de website www.volvanwater.be.

 

 

 

Met bijkomende vragen kunt u terecht bij het CIW-secretariaat, op het nummer 053 - 72 65 07 of via secretariaat_ciw@vmm.be

 


Zoeken