Direct naar hoofdmenu / zoekveld

trage wegen

Trage wegen zijn wegen voor wandelaars, fietsers, ruiters, … kortom wegjes en paden voor niet-gemotoriseerde verkeer. Ze worden ook wel veldwegen, buurtwegen of voet- en kerkwegels genoemd.

Deze trage wegen zijn vaak vergeten wegen. Nochtans zijn trage wegen zeer nuttig. Ze zijn rustig en mooi om langs te wandelen en te fietsen. Ze bieden bovendien een veilig alternatief aan zwakke weggebruikers, bijvoorbeeld voor de schoolgaande jeugd of voor korte verplaatsingen naar de bakker of naar het werk.

 

  • Klik hier voor de presentatie die op de eerste infoavond werd getoond.

  • Klik hier voor de presentatie die op de tweede infoavond werd getoond.

  • Klik hier voor de adviesnota rond de trage wegen. Deze nota werd besproken op de infovergadering van woensdag 6 november 2013 om 19.30 uur in het stadskantoor.


Overtuigd van de meerwaarde van deze wegen werkt het stadsbestuur van Eeklo samen met vzw Regionaal Landschap Meetjesland en de Provincie Oost-Vlaanderen, om met de lokale gebruikers en de betrokkenen een lokaal herstel- en ontwikkelingsplan trage wegen op te maken. We willen samen met u bekijken hoe we het netwerk aan trage wegen in de toekomst aantrekkelijker en veiliger kunnen maken.

 

Tijdens een eerste infoavond op 18 januari 2012 werd een toelichting gegeven over het herstelproject. Geïnteresseerden kunnen als vrijwilliger in de werkgroep zetelen en de trage wegen in Eeklo helpen inventariseren.
Achteraf worden de inventarisaties gebundeld in een evaluatiekaart, die we op een tweede overlegavond zullen voorleggen en bespreken en waar achteraf uw mening over gevraagd wordt.

Op woensdag 17 oktober 2012 om 19.30 uur in het Stadskantoor aan de Industrielaan 2 wordt deze tweede informatieavond georganiseerd. Op deze infovergadering werd de evaluatiekaart van Eeklo en een vragenbundel voorgesteld

 

Het is nu de bedoeling dat je als individu, gezin, groep, vereniging, school alle of een deel van deze trage wegen gaat bekijken en je mening er over geeft. In het bundel vind je per weg een beschrijving en een viertal vragen. Belangrijk is dat je die vragen beantwoordt vanuit jouw standpunt of dat van jouw vereniging. Zo zal bijvoorbeeld een oudercomité vooral aandacht hebben voor de verkeersveiligheid op weg naar school, terwijl de wandelclub droomt van mooie wandellussen. Naast de functionele kijk van een landbouwer is ook de historische of ecologische invalshoek van een heemkundige kring of een natuurvereniging belangrijk. Al deze meningen zorgen ervoor dat alle functies van trage wegen aan bod komen.

De trage wegen zijn verdeeld in twee categorieën: bestaande, goed toegankelijke wegen (groen op de kaart) en wegen die verdwenen zijn of er verwaarloosd bij liggen (rood op de kaart).


Wat vragen we?
1. Deze trage verbinding wel/niet gekend?
2. Hoe wordt deze weg genoemd in de volksmond?
3. Deze weg kan belangrijk zijn voor mij of mijn organisatie?
Belangrijk wil zeggen: een weg die je zou gebruiken als hij opengesteld wordt of een weg die je leefomgeving aangenamer maakt.
4. Wat zou er aan deze weg anders of beter kunnen?

Voor een rood (verwaarloosd of verdwenen) stukje weg, stellen we ook deze vraag:
5. Hoe belangrijk vind je het om het ontoegankelijk deel van deze weg te openen? Waarom?
Vind je dat het stadsbestuur de weg weer toegankelijk moet maken? Waarom wel of niet?

Moet je alle wegen verkennen?

Dat mag natuurlijk, maar het hoeft niet. Je mag een selectie maken van de wegen die je graag wil bekijken. Een oudercomité of jeugdbeweging kan bijvoorbeeld enkel die wegen evalueren die in de buurt van de school liggen of die belangrijk zijn om te spelen. Je kan de bundel ook verdelen onder je collega’s of vrienden. Of je maakt er een verenigingsactiviteit van.

Achteraan het bundel is er ruimte voor extra opmerkingen of interessante weetjes over alle trage wegen. Ook ideeën om de trage wegen in de stad bekend te maken zijn welkom!
Geef je opmerkingen en antwoorden over de trage wegen door vóór 3 december: 

 

Meer info:

vzw Regionaal Landschap Meetjesland – Viola Van Rossum
tel. 050 | 70 00 42
e-mail: viola.vanrossum@rlm.be

mobiliteitsambtenaar stad Eeklo – Nicole Verbruggen
tel. 09 | 218 28 16
e-mail: nicole.verbruggen@eeklo.be.

 


tragewegen 480x250


Zoeken