Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / mobiliteit&werken / dossiers in opmaak / aanleg zuidelijke ring R43

aanleg zuidelijke ring R43

Het dossier voor de aanleg van de zuidelijke ring R43 tussen Nieuwendorpe en de Gentsesteenweg leeft al jarenlang. De eerste twee delen van de ring rond Eeklo liggen er al langer: de R43 van aan Nieuwendorpe tot en met de Leopoldlaan (N9) ligt er al het langst. ‘Den teut’ tussen Leopoldlaan (N9) en Expresweg (N49) werd enkele jaren geleden aangelegd. Nu is het de beurt aan fase drie, tussen Nieuwendorpe en de Gentsesteenweg.

De jongste jaren zijn er enkele concrete stappen gezet om tot de realisatie te komen. 

Het uitverkoren tracé voor de zuidelijke ring loopt zo noordelijk mogelijk, dus zo dicht mogelijk bij de bebouwing en zo ver mogelijk van het Leen. Er zijn aansluitingen van de ringweg voorzien aan de Tieltsesteenweg, ter hoogte van de scholencampus College O.-L.-V.-ten-Doorn en aan de Gentsesteenweg. Voor fietsverkeer zal ondertunneling voorzien worden ter hoogte van de Bogaertmoerstraat. De R43 moet zorgen voor een leefbaarder stadscentrum en een goede ontsluiting van de industrieterreinen, het nieuwe AZ Alma en de scholencampus College O.-L.-V.-ten-Doorn.

 

In 2007 werden de drie mogelijke tracés voor het doortrekken van de ring uitgezet. Klik hier voor het nieuwsbericht van 26 september 2007.

 

In november 2009 wordt het plan-MER voor de doortrekking van de ring R43 tussen de Ringlaan en de Gentsesteenweg door de Vlaamse overheid goedgekeurd. Dit plan-MER is een noodzakelijk document om over te kunnen gaan tot de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de ring. Het rapport onderzocht de effecten van de aan te leggen ring op het milieu. Aspecten rond gezondheid, de watertoets, de nabijheid van het Leen, e.d.m. werden mee in het onderzoek opgenomen. Meer info.

 

In zitting van 11 februari 2010 besliste de Oost-Vlaamse deputatie, na overleg met de stad Eeklo en de administratie Wegen en Verkeer, om te starten met de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) voor de doortrekking van de R43, de Ring rond Eeklo. Klik hier voor het nieuwsbericht.

 

Begin september 2010 was er een infovergadering in het kader van het openbaar onderzoek. In september 2010 keurde de gemeenteraad het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) goed. Klik hier voor het nieuwsbericht hierover. 

 

In februari 2011 gaat het provinciebestuur akkoord met het PRUP, mits enkele bijkomende milderende maatregelen. Klik hier voor dit nieuwsbericht.

 

De Raad van State heeft bij arrest van 5 januari 2012 beslist om de vordering tot schorsing van de uitvoering van het PRUP te verwerpen. Het arrest is zeer goed gemotiveerd. Door de Raad van State werden de verschillende beroepsgrieven (middelen) één voor één onderzocht en als niet ernstig verworpen.  Klik hier voor dit nieuwsbericht.

 

Bij een arrest van de Raad van State is op 5 november 2013 de definitieve bevestiging gekomen van de goedkeuring van het PRUP. In de procedure werd door de provincie dus duidelijk een goede gestoffeerde motivering gebruikt waarom de Ring er moet komen.
De planning voor de verdere afwerking van het ringdossier ziet er als volgt uit:

  • ontheffingsdossier projectMER
  • plannen van milderende maatregelen ter hoogte van Het Leen
  • aanbestedingsdossier studiebureau
  • opmaak technisch plan, structuur en milderende maatregelen
  • studie van alle knooppunten en aantakkingen op de lokale wegen
  • onteigeningsprocedure voor een 30-tal eigenaars
  • aanbesteding van de werken
  • bouwaanvraag
  • gunning van de aanbesteding
  • start van de realisatie.

 

 


ring2 11022010Zoeken