Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / mobiliteit&werken / inname openbaar domein

inname openbaar domein

parkeerverbod 480px

Verhuist u binnenkort? Plant u werken aan de gevel van uw woning? Is het nodig om een container te plaatsen aan uw woning?

Dan bent u verplicht om een inname van openbaar domein aan te vragen aan het stadsbestuur.

INFO: mobiliteit@eeklo.be -  tel. 09 218 28 10

 

Wat is een inname van het openbaar domein?

 

Algemene voorwaarden 

 

Het openbaar domein staat in principe ter beschikking van iedereen. Wanneer je buiten je eigen eigendom iets op straat plaatst en een tijdelijke inname van trottoir, fietspad, parkeerstrook of rijbaan betekent, moet je de toestemming van het stadsbestuur vragen. Dit kan gaan om een verhuiswagen, een container, een stelling , … 

 

Wanneer je het openbaar domein wil innemen, moet je dit aanvragen (inname van het openbaar domein). Deze aanvraag richt je aan de dienst Mobiliteit & Werken die de coördinatie en afhandeling op zich neemt. Deze coördinatie is noodzakelijk, anders ontstaan er onveilige of hinderlijke toestanden op de weg.

 

Op de inname van het openbaar domein zijn 2 retributiereglementen van toepassing:

  • Inname openbaar domein (23/04/2019)

  • Retributie parkeren in betalende en blauwe zone (21/03/2016)

 

Hoe richt ik een aanvraag tot het stadsbestuur?

Via onderstaande link/button kom je op het digitaal platform Eagle waar je een aanvraag voor een vergunning IOD (Inname Openbaar Domein) kunt indienen. Een aanvraag voor een kleine inname zoals het plaatsen van een container, een stelling, inname van parkeerplaatsen voor een verhuis, enz. dient steeds minimum 5 dagen op voorhand te worden aangevraagd. Een aanvraag voor een grotere inname of werfzone met een belangrijke hinder voor het verkeer dient steeds 14 dagen op voorhand te worden aangevraagd.

 

aanvraag iowaanvraag iow

 stappen iod

De vergunning wordt pas doorgestuurd na betaling van het betalingsverzoek.

 

Bij het invullen van het aanvraagformulier moeten verschillende gegevens ingevuld worden. In de stap ‘Locatie’ wordt het dichtstbijzijnde adres van de inname ingevuld. Eagle zal vervolgens vragen om de ingenomen zone aan te duiden op een kaart en om verdere details van de inname te specifiëren zoals inname van voetpad, fietspad, parkeerstrook, rijbaan, enz. Hierbij is het belangrijk dat de ingenomen zone op het openbaar domein zo nauwkeurig mogelijk wordt weergegeven. Het intekenen in kaart van de zone is gekoppeld met GIPOD (Generiek Informatieplatform Openbaar Domein), een online tool om verschillende werken op elkaar af te stemmen en laat ons toe om conflicten sneller op te sporen.

 

Wanneer het onmogelijk is om zelf een digitale aanvraag in te vullen, dan kan je tijdens de openingsuren van het stadskantoor steeds terecht aan de balie van het stadskantoor in Industrielaan 2. Een medewerker van de balie zal je helpen om je aanvraag digitaal in te dienen.

 

Na het invullen van het aanvraagformulier wordt een verzoek tot betaling verzonden naar de aanvrager. De vergunning wordt pas verleend nadat de betaling door de aanvrager werd uitgevoerd.

 

Wat kost een inname van het openbaar domein?

Om te vermijden dat innames een zeer lange periode in beslag nemen en daardoor onnodig langdurig hinder veroorzaken op de weg, is er een retributie gekoppeld aan de inname van het openbaar domein.  In het retributiereglement inname openbaar domein van 23 april 2019 staat uitgebreid beschreven welke kosten verbonden zijn met de inname van het openbaar domein.

 

Per afzonderlijke vergunning worden volgende kosten aangerekend:

  • Administratieve kost van € 10;
  • € 0,30 per ingenomen m2 per dag met een minimum van € 4 per vergunning. De eerste 3 dagen zijn gratis, van zodra de inname langer is dan 3 dagen, dan is de inname vanaf dag 1 betalend;
  • Indien aanvraag parkeerplaatsen in blauwe of betalende zone: € 4 per parkeerplaats per dag

 

 

Signalisatie van een inname

Particulieren kunnen parkeerverbodsborden huren bij de dienst mobiliteit en werken. Bij het afhalen van de borden wordt € 10 huur en € 75,00 waarborg betaald (enkel bancontact). Parkeerverbodsborden worden 24 uur op voorhand geplaatst door de aanvrager:

1 x E1 + Xa + onderbord met vermelding van datum en uur (begin parkeerverbod)
1 x E1 + Xb + onderbord met vermelding van datum en uur (einde parkeerverbod)

 

Indien gewenst kunnen de verkeersborden die noodzakelijk zijn door de stadsdienst geplaatst worden. Hiervoor wordt een kost van € 100 per vergunning aangerekend. Deze optie is enkel beschikbaar voor particulieren en niet voor aannemers.

 


Een gewestweg? 

Gaat het om een gewestweg, dan richt je je aanvraag tot de Afdeling Wegen en verkeer en tot het stadsbestuur.

Laat het duidelijk zijn voor een gewestweg heb je altijd twee vergunningen nodig: van het stadsbestuur én van AWV.

 

Info voor inname gewestweg: 

Afdeling Wegen en verkeer, Tieltsesteenweg 229 te Eeklo

tel.: 09 218 77 40

wegen.oostvlaanderen.districteeklo@mow.vlaanderen.be

 

Bijkomende informatie

 

Retributie parkeren in betalende en blauwe zone (21 maart 2016)

 

Via https://www.hinderinkaart.be/Eeklo krijg je een overzicht van alle geplande werken en hinder in Eeklo.

mobiliteit

Stadskantoor

Industrielaan 2

9900 Eeklo

 

tel. 09 218 28 10

e-mail: mobiliteit@eeklo.be 

mobiliteitsambtenaar: Nicole Verbruggen

 

Eeklo op Facebook - @stadEeklo op Twitter

 

open elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en op woensdag van 14 tot 16 uur 

 

Grote kaart


Zoeken