Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / mobiliteit&werken / verkeershinder in augustus 2018

verkeershinder in augustus 2018

Verkeershinder door:

wegenwerken - andere omstandigheden

(Ben je ondernemer? Wat kan je doen bij hinder door openbare werken?) 

 

nieuwsbrief button

(Ik wil mij graag uitschrijven voor de mail)


 

Verkeershinder door WEGENWERKEN 

 NETUITBREIDINGEN OP VERSCHILLENDE LOCATIES - 4 juni t.e.m. eind oktober 2018

NIEUW BRUGSESTEENWEG - 9 april t.e.m. eind september  2018

 FIETSBRUG BALGERHOEKE – nog geen einddatum

 

Beëindigde werken

 STERRESTRAAT - 3 augustus 2018 

 TIELTSESTEENWEG - 16 t.e.m. 31 24 augustus 2018

 


werken 75pct

Netuitbreidingen op verschillende locaties - 4 juni t.e.m. eind oktober  2018

In opdracht van Eandis zijn er van 4 juni tot eind augustus 2018 op verschillende locaties netuitbreidingen van de elektriciteit ingepland.

 • In de omgeving van de expresweg worden er kabels geplaats in functie van nieuwe windturbines.
 • Er worden kabelwerken uitgevoerd in de Aalschootdreef, Bus, Peperstraat, Waaistraat, Hoogstraat, Moerstraat, Maroyendam en Boterhoek.


werken 75pct

Brugsesteenweg - 9 april t.e.m. eind september 2018

Van 9 april tot eind augustus 2018 worden de wegeniswerken uitgevoerd:

 • Fase 1 - 9 tot en met 13 april 2018: ter hoogte van de kruising tussen de Sint-Jansdreef en Brugsesteenweg worden er werken aan de waterleiding  uitgevoerd. De Brugsesteenweg wordt hierdoor doodlopend komende van de R43 (Ringlaan). De handelszaken zijn bereikbaar via de ovonde. Er is een omleiding via Brugsesteenweg - R43 - Leopoldlaan en een omleiding via D. Goethalsstraat - Raverschootstraat – Galgenstraat. 
 • Fase 2 - 16 april tot en met 4 mei 2018: rioleringswerken vinden plaats tussen de ovonde en het tankstation. Over dit deel is de weg afgesloten. De handelszaken zijn bereikbaar via de Sint-Jansdreef. 
 • Fase 3 - 7 mei tot en met 15 juli 2018 (start bouwverlof): riolerings- en wegeniswerken vinden plaats tussen het tankstation en de Sint-Jansdreef. Dit deel van de Brugsesteenweg is afgesloten. De handelszaken zijn bereikbaar via de ovonde.

 

Tijdens het bouwverlof zal de Brugsesteenweg worden opengesteld met een tijdelijke verharding. Dit betekent dat langzaam verkeer over het volledige traject van de werken mogelijk zal zijn.

 • Fase 4: Vanaf 5 september 2018 worden de werken tussen de ovonde en het tankstation verder afgerond, de handelszaken zijn dan voor alle vervoer (ook fietsers) opnieuw bereikbaar via de Sint-Jansdreef. De werken worden tegen eind september beëindigd. Voor het plaatsen van de laatste laag asfalt van de rijweg en het fietspad. En dit over de volledige werfzone, zal eind september de straat 1 dag volledig afgesloten worden. De exacte datum zal vooraf meegedeeld worden op infoborden langs de weg.

 


Fietsbrug Balgerhoeke

Wegens ernstige schade aan de fietsbrug in Balgerhoeke, heeft Waterwegen en Zeekanaal beslist om voor de veiligheid de brug onmiddellijk te sluiten. De fietsers kunnen over de brug van de Oude Staatsbaan.

 

fietsbrug Balgerhoeke 251116 AE 

(Albert Everaert)


 

Beëindigde werken

Sterrestraat - 3 augustus 2018

Wegens nutsvoorzieningswerken wordt de Sterrestraat op vrijdag 3 augustus afgesloten. 

 

Tieltsesteenweg - 16 t.e.m. 31 24 augustus 2018

Tussen 16 en 24 augustus zal de Tieltsesteenweg worden afgesloten in de richting van Korte Moeie-Nijverheidskaai. Hierdoor wordt de Tieltsesteenweg éénrichtingsverkeer van de Nijverheidskaai in de richting van de Moeie. Er wordt een omleiding voorzien via de Korte Moeie-Slachthuisstraat-Nijverheidskaai. 


Verkeershinder door ANDERE OMSTANDIGHEDEN 

NIEUW Parkeervrije Markt

Net als vorige zomer zal de Markt parkeervrij gemaakt worden. Om een veilige omgeving te creëren is het verboden te parkeren in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan. Ook is de toegang verboden, uitgezonderd plaatselijk verkeer:

 • marktplein
 • Markt, vanaf huisnummer 2 tot en met huisnummer 34

Het verbod geldt op volgende momenten:

 • zaterdag 23 juni van 7 uur tot en met maandag 25 juni 2 uur
 • donderdag 28 juni 13 uur (na de wekelijkse markt) tot en met zaterdag 30 juni 2 uur
 • zaterdag 4 augustus 8 uur tot en met zondag 5 augustus 21 uur
 • vrijdag 24 augustus 8 uur tot en met maandag 27 augustus 12  uur (naar aanleiding van Djuu Fest)
 • zaterdag 1 september 8 uur tot en met zondag 2 september 21 uur

 

Er wordt een omleiding voorzien via kruispunt Stationsstraat/Raamstraat - Raamstraat - Lijnendraaierstraat - Kerkstraat. 

 

Collegestraat - 23 juli tot en met 20 augustus 2018

Wegens werken aan een woning wordt de Collegestraat occasioneel afgesloten van maandag 23 juli tot en met maandag 20 augustus 2018.

 

Helden in het Park - 26 juli, 2, 9 en 16 augustus 2018

Op donderdag 26 juli, 2, 9 en 16 augustus 2018 is het tussen 19 uur en 1 uur ’s nachts verboden te parkeren en stil te staan in de volgende straten:

 • Sportlaan, van de Oostveldstraat tot en met de rotonde aan de Burg. Lionel Van Dammelaan (kant pare huisnummers)
 • Kottemstraat (kant pare huisnummers)
 • Lekestraat, tussen de Zwembadstraat en de Kottemstraat (kant onpare huisnummers, uitgezonderd met een gemeentelijke parkeerkaart)
 • Oostveldstraat 162 (oprit oud zwembad), uitgezonderd hulpdiensten.

 

In het Heldenpark is parkeren en stilstaan verboden op woensdag 25 juli 2018 van 9 tot 20 uur. Op donderdag 26 juli, 2, 9 en 16 augustus 2018  mag je tussen 14 en 2 uur ’s nachts in het Heldenpark enkel parkeren met een gemeentelijke parkeerkaart. 

 

Zonnepad - donderdag 2 t.e.m. zaterdag 18 augustus 2018

Wegens werken aan een woning wordt het Zonnepad, ter hoogte van Oostveldstraat 43, afgesloten van donderdag 2 tot en met zaterdag 18 augustus 2018. Buiten de werkuren wordt het Zonnepad volledig vrijgemaakt.

 

Jozefse feesten - vrijdag 10 t.e.m. maandag 13 augustus 2018

Op zondag 12 augustus is het verboden te parkeren en stil te staan van 8 tot 18 uur:

 • Abdijstraat, tussen de Doornstraat en de Blakstraat 
 • Blakstraat, tussen de Boterbloemstraat en de Baljuwdreef (even huisnummers) 
 • Schipdonkstraat 
 • Varenslaan 

De toegang is op zondag 12 augustus van 8 tot 18 uur verboden in volgende straten:

 • Abdijstraat, tussen de Doornstraat en de Blakstraat 
 • Schipdonkstraat 
 • Varenslaan 

 

Collegestraat - vrijdag 10 augustus 2018

Wegens een verhuis wordt het eerste deel van de Collegestraat op vrijdag 10 augustus afgesloten. Hierdoor wordt de rijrichting van de Vlamingstraat gedraaid. 

 

Herbakkersfestival - weekend 1 - zaterdag 11 en zondag 12 augustus 2018

 

Verboden te parkeren en stil te staan

Van vrijdag 10 augustus 8 uur tot en met maandag 13 augustus 18 uur verboden te parkeren en stil te staan op het Canadaplein, incl. de parkeerplaatsen.

Het is verboden te parkeren en stil te staan op het Kerkplein op zondag 12 augustus tussen 12 en 20 uur.

Op zondag 12 augustus van 9 tot 20.30 uur is het verboden te parkeren en stil te staan in de Boelare, tussen de Markt/Molenstraat en de August Van Ackerstraat.

Op zondag 12 augustus is het van 12 uur tot maandag 13 augustus middernacht verboden te parkeren en stil te staan op de parkeerplaatsen van de Markt, van huisnummer 40 tot en met 68.

 

Verboden toegang

Van vrijdag 10 augustus 8 uur tot en met maandag 13 augustus 18 uur is de toegang tot het Canadaplein verboden. 

Op zondag 12 augustus van 9 tot 20.30 uur is de toegang verboden in volgende straten:

 • de Boelare: tussen de Markt/Molenstraat en de August Van Ackerstraat.
 • de Zilverstraat

Op zondag 12 augustus is de toegang tot het Kerkplein verboden tussen 12 en 20 uur voor alle motorvoertuigen.

De toegang tot de Prinsenhofstraat, tussen huisnummer 1 en 7, is voor alle motorvoertuigen verboden op:

 • zaterdag 11 augustus 13 uur tot zondag 12 augustus 2 uur.
 • zondag 12 augustus van 9 tot 20.30 uur.

Voor het plaatselijk verkeer wordt de Prinsenhofstraat tijdens dezelfde periode tijdelijk ingericht voor tweerichtingsverkeer van huisnummer 7 tot en met 33.

 

Omleiding

Er wordt een omleiding voorzien op zondag 12 augustus van 9 tot 20.30 uur via kruispunt Boelare/Markt/Molenstraat - Molenstraat - ovonde - Heilig Grafstraat - Zandvleuge - kruispunt Zandvleuge/Blommekens en omgekeerd.

 

Zomer in Zonneheem - dinsdag 14 t.e.m. donderdag 16 augustus 2018

Het is van vrijdag 10 augustus 7 uur tot en met vrijdag 17 augustus 17 uur verboden te parkeren en stil te staan in de Schietspoelstraat. De toegang tot de Schietspoelstraat is verboden, uitgezonderd voor het plaatselijk verkeer, van dinsdag 14 augustus  8 uur t.e.m. vrijdag 17 augustus 17 uur.

 

Herbakkersfestival - weekend 2 - vrijdag 17 tot en met zondag 19 augustus 2018

 

Verboden te parkeren en stil te staan

Op donderdag 16 augustus is het van 8 tot 17 uur verboden te parkeren en stil te staan op 7 aangeduide parkeerplaatsen in de Pastoor De Nevestraat aan de Kunstacademie (voor het plaatsen van een container). 

Het is in de volledige Pastoor De Nevestraat ook tijdens volgende tijdstippen verboden te parkeren en stil te staan:

 • vrijdag 17 augustus van 13 uur tot en met zaterdag 18 augustus 2 uur.
 • zaterdag 18 augustus 16 uur tot en met zondag 19 augustus 3 uur.
 • zondag 19 augustus 16 uur tot en met maandag 20 augustus 1 uur.

Van donderdag 16 augustus 13 uur tot en met maandag 20 augustus 17 uur is het verboden te parkeren en stil te staan in het Herbakkersplein.

Van vrijdag 17 augustus 12 uur tot en met maandag 20 augustus 12 uur wordt in de August Van Ackerstraat, ter hoogte van het Remi Van Brabantpark, 1 parkeerplaats ingericht als tijdelijke staanplaats voor de Cambio-wagen.

Van vrijdag 17 augustus 17 uur tot en met maandag 20 augustus 2 uur is het verboden te parkeren en stil te staan in de Boelare op de parkeerplaatsen van huisnummer 13 tot en met 23.

Van zaterdag 18 augustus 7 uur tot en met maandag 20 augustus 12 uur is het verboden te parkeren en stil te staan in:

 • de Boelare, van huisnummer 25 tot en met 33.
 • de Molenstraat, van huisnummer 2 tot en met 36.

 

Verboden toegang

Op vrijdag 17 augustus tussen 13 uur en 2 uur ’s nachts, op zaterdag 18 augustus tussen 16 uur en 3 uur ‘s nachts en op zondag 19 augustus van 16 uur tot 1 uur ’s nachts is de toegang verboden voor alle motorvoertuigen (uitgezonderd plaatselijk verkeer met bewonerskaart) tot het Herbakkersplein en de Pastoor De Nevestraat.

 

AVS stories TV Tour - zondag 19 augustus 2018

Op zondag 19 augustus wordt wegens de AVS stories TV Tour de Markt van 9 tot en met 19 uur afgesloten. Hierdoor is de Kerkstraat niet bereikbaar via de N9. Er wordt een omleiding voorzien via de Stationsstraat-Raamstraat-Lijnendraaierstraat. 

 

Rommelmarkt Balgerhoeke de Antointjes - zondag 26 augustus 2018

Op zondag 26 augustus vindt een rommelmarkt plaats in Balgerhoeke. Hierdoor is het die dag verboden te parkeren en stil te staan in de Krekelmut en P. Bontestraat van 4.30 tot 18 uur. De toegang tot deze straten is tijdens hetzelfde tijdsbestek ook verboden. Er wordt voor de inwoners van de Vrouwestraat een omleiding voorzien via de R43.

 

NIEUW Buurtfeest Stuivenberg - zaterdag 1 september 2018

Op zaterdag 1 september vindt een buurtfeest op Stuivenberg plaats. Het is verboden in de Stuivenberg van huisn° 2 t.e.m. 24 te parkeren en stil te staan van 10 tot 12 uur. De toegang tot de Stuivenberg is dan ook verboden.

 

NIEUW 70's Cycle Run Classic Sprint - zondag 2 september 2018

De 70's Cycle Run Classic sprint vindt dit jaar plaats op zondag 2 september. Hierdoor is het verboden te parkeren en stil te staan en is de toegang verboden steeds van 8 tot 20 uur in volgende straten of delen ervan:

 • Ringlaan, tussen de Industrielaan en Nieuwendorpe
 • Nieuwendorpe, vanaf huisnummer 47 t.e.m. de Ringlaan

Er wordt een omleiding voorzien via kruispunt Ringlaan/Industrielaan - Industrielaan - Slachthuisstraat - kruispunt Nijverheidskaai/Slachthuisstraat/Nieuwendorpe en omgekeerd. 

 

NIEUW Buurtfeest Rabautstraat - zondag 2 september 2018

Op zondag 2 september vindt een buurtfeest plaats in de Rabautstraat. Hierdoor is het verboden te parkeren en stil te staan in de Rabautstraat op zondag 2 september van 7 tot 22 uur. Tijdens hetzelfde tijdsbestek is ook de toegang tot de Rabautstraat verboden. Er wordt ene omleiding georganiseerd via de Roze-P. Lippenslaan.

 

NIEUW Buurtfeest Sparrebosstraat - zaterdag 8 september 2018

Voor het buurtfeest in de Sparrebosstraat op zaterdag 8 september, is het verboden te parkeren en stil te staan in de Sparrebosstraat van huisnummer 1 tot en met 17 en 2 tot en met 24 tussen 9 en 0 uur. De toegang tot de Sparrebosstraat is dan verboden tussen de Tuinbouwstraat en de Groenstraat. 


2018

verkeershinder juli 2018

verkeershinder juni 2018

verkeershinder mei 2018

verkeershinder april 2018

verkeershinder maart 2018

verkeershinder februari 2018

verkeershinder januari 2018

 

2017

verkeershinder december 2017

verkeershinder november 2017

verkeershinder oktober 2017

verkeershinder september 2017

verkeershinder in augustus 2017

verkeershinder in juli 2017

verkeershinder in juni 2017

verkeershinder in mei 2017

verkeershinder in april 2017

verkeershinder maart 2017

verkeershinder in februari 2017

verkeershinder in januari 2017

 

 


Zoeken