Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / 2018 / maart 2018 / Je gemeente telt

Je gemeente telt

Dit platform maakt informatie over inkomsten en uitgaven van de stad Eeklo toegankelijk.

‘Waar gaan de belastingen in de stad naar toe?’, ‘Wat is de kostprijs van dat grote project?’ ‘Hoeveel geld gaat er eigenlijk naar cultuur in mijn stad?’.

Als je wil praten over lokaal beleid is het budget een goed startpunt. ‘Je gemeente telt’ maakt op een laagdrempelige manier de lokale budgetten beschikbaar voor iedereen.

 

Complexe data eenvoudig gebracht

Op ‘je gemeente telt’ vind je alle data van het budget terug sinds 2014. Je kan er eenvoudig doorheen het budget klikken en bekijken hoeveel de stad inzet op welke posten. Op verschillende manieren wordt de data weergegeven om ze zo begrijpelijk mogelijk te maken. Zo worden budgetten concreet gemaakt door ze te verduidelijken met concrete prijzen, door te bekijken hoeveel euro van je belastingen naar een domein gaat en door het mogelijk te maken de uitgaven te vergelijken met die van andere steden en gemeenten. 

 

Pilootgemeenten

Zes pilootgemeenten werken in de eerste fase actief mee aan het platform. Deze zijn Eeklo, Diksmuide, Oud-Turnhout en Scherpenheuvel-Zichem. Alle vier geven ze naast de ruwe cijfers ook duiding bij lokaal belangrijke projecten. Ieder project heeft ook een projectbudget. Zo wordt de link gemaakt tussen de concrete belangrijke projecten en het totaalbudget.

 

Zijn beleidskeuzes makkelijk leesbaar?

Naast de uitgaven en inkomsten staat een percentage én hoeveel dit betekent per inwoner. De gemaakte beleidskeuzes zijn dus direct zichtbaar.

Vorig jaar bleek tijdens een tevredenheidsenquête dat Eeklo de hoogste tevredenheidsscore haalde over de buitenschoolse kinderopvang. In de uitgavenposten kan je meteen de financiële inspanning die hiervoor werd geleverd aflezen. Eeklo investeerde bijvoorbeeld 22 procentpunt meer in de post ‘gezin en kinderen’ dan gelijkaardige steden.

 

Waar komen de data vandaan?

Het cijfermateriaal komt rechtstreeks uit de databank van de Vlaamse Overheid. Dat cijfermateriaal wordt ingegeven door de steden en gemeenten zelf. De Vlaamse Overheid centraliseert de gegevens van alle steden en gemeenten en stelt ze vervolgens ter beschikking in open data. Dit is het eerste project dat deze data voor een heel breed publiek beschikbaar maakt.

 

Een oproep tot nuance

De inkomsten en uitgaven op het platform vragen een genuanceerde benadering. Voor de initiatiefnemers is dit meteen ook hun doelstelling: een genuanceerd gesprek op basis van cijfermateriaal over de vraag: ‘Waar gaan mijn belastingen naar toe?’ Cijfers zeggen zeker niet alles, maar ze zijn wel een heel interessant startpunt voor een gesprek over het lokaal beleid.

 

Raadpleeg het platform op www.jegemeentetelt.be 

 

Het platform is een initiatief van Tree Company en De Wakkere Burger vzw. Tree company is gespecialiseerd in de begeleiding van online participatietrajecten voor gemeenten en andere overheden en het opzetten van online tools voor maatschappelijke projecten (www.treecompany.be). De Wakkere Burger vzw is een sociaal-culturele organisatie die zich inzet voor burgerparticipatie en (lokale) democratie in Vlaanderen (www.dewakkereburger.be). Belfius en Universiteit Antwerpen leveren de expertise over lokale financiën.

 

jegemeentetelt 

 


Zoeken