Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / 2019 / Herziening RUP Heldenpark

Herziening RUP Heldenpark

Herziening gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Heldenpark. Bekendmaking van openbaar onderzoek.

 
Het college van Burgemeester en Schepenen van de stad Eeklo brengt ter algemene kennis van het publiek dat een openbaar onderzoek wordt ingesteld betreffende het ontwerp Herziening gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Heldenpark zoals voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 23 april 2019.

Het ontwerp van RUP met bijhorende stukken, ligt gedurende de periode van 17 mei 2019 tot en met 15 juli 2019 ter inzage op de dienst omgeving, Industrielaan 2 te Eeklo, alle werkdagen van 9u tot 12u30 en woensdagnamiddag van 14u tot 16u.

Opmerkingen en bezwaren kunnen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek worden toegezonden aan de GECORO van de stad Eeklo, Industrielaan 2, 9900 Eeklo, per aangetekend schrijven of afgegeven tegen ontvangstbewijs of via email naar omgeving@eeklo.be .

Eeklo, 16 mei 2019

Namens het college van Burgemeester en schepenen,

De Burgemeester
Luc Vandevelde
 

 

Kijk het ontwerp van het RUP in via deze link op Geopunt.

 


Zoeken