Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / 2019 / Verkoop Visstraat 16

Verkoop Visstraat 16

Openbare verkoop PROJECTGEBOUW EN PARKING Zeer veel mogelijkheden, zeer gunstig gelegen, in de onmiddellijke nabijheid van het stadscentrum, het Krüger winkelcomplex, trein- en busstation.

191023 verkoop visstraat 16 

 

 

VERKOOP VAN PROJECTGEBOUW EN PARKING

 

Zeer veel mogelijkheden, zeer gunstig gelegen, in de onmiddellijke nabijheid van het stadscentrum, het Krüger winkelcomplex, trein- en busstation.

 

Kadastraal bekendvolgens titel sectie E, 2de afdeling, nummers 838/M/6 en 838/S/6, met een oppervlakte volgens titel van elf are achtentwintig centiare (11a 28ca), thans kadastraal bekend tweede afdeling, sectie E, nummer(s) 838S7 P0000, met een oppervlakte van elf are achtentwintig centiare (11a 28ca).

 

Verder alle inlichtingen en bijzondere voorwaarden ten kantore te bekomen.

 

Administratieve bepalingen: Bodemattest de dato 12 april 2016, met referte A: 20160232852 - D: 62324.

Geenstookolietank. Geen wooneenheid => geen EPC / keuring elektriciteit. Bescherming onroerend erfgoed:

Opgenomen in de inventaris archeologisch erfgoed / archeologische zone Historische stadskern van Eeklo (niet beschermd - wel vastgesteld).

Meer info over het relict 'Historische stadskern van Eeklo' is terug te vinden via https://inventaris.onroerenderfgoed.be/cai/zone/300594.

Niet gelegen in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied zoals vastgesteld door de Vlaamse regering. Niet gelegen in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone. Niet gelegen in een risicozone voor overstroming.

 

Artikel 5.2.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening:

1° stedenbouwkundige vergunning en/of omgevingsvergunning: Bijbouwen van een bijkomende verdieping 10-11-1965. Verbouwen van conciërgewoning tot burelen. Uitbreiden van burelen 05-09-1966. Onderwerp: bouwen van gezondheidscentrum 14-12-1966.

 

2° stedenbouwkundige bestemming: Gewestplan Eeklo-Aalter: Bestemming: woongebieden. Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. PRUP afbakening kleinstedelijk gebied Eeklo. PRUP Windlandschap Eeklo-Maldegem.

Een beleidsplan. Beleidsplan Beeldkwaliteitsplan Beeldend Eeklo - GR 27/04/2015.

 

3° Dat zoals blijkt uit de verklaring van de verkopers, het onroerend goed niet het voorwerp uitmaakt van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV (zijnde een rechterlijke of bestuurlijke maatregel) dan wel of een procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende is.

 

4° Dat het goed niet is gelegen in een zone die in een definitief vastgesteld uitvoeringsplan zou zijn aangeduid als een zone met voorkooprecht.

 

5° Dat gezien het goed geen deel uitmaakt van een verkavelingsvergunning / omgevingsvergunning geen voorwaarden en lasten werden opgelegd.

 

Het onroerend goed maakt niet het voorwerp van een voorkeursbesluit of een projectbesluit. Het aan het voorkeursbesluit en het projectbesluit verbonden voorkooprecht, vermeld in artikel 2.4.1 of artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten is aldus niet van toepassing.

 

7° Dat het onroerend goed niet het voorwerp uitmaakt van een aanduiding als

watergevoelige openruimtegebied.

 

Totale oppervlakte terrein 11a28ca.

 

Bezoek

 

Uurrooster : na afspraak tel.: 09/377.25.32

 

 

Gegevens openbare verkoping

 

Adres: In Stadskantoor, Industrielaan 2 te 9900 Eeklo

Enige zitdag op 27/11/2019 om 14:00 uur

-

Lot 1: Ref site 260736 (Handelspand 9900 Eeklo)

Instel 488.000 € 

 

CONTACT: Kantoor van notaris Filip Boone

Oostveldstraat 1A - EEKLO

09 377 23 70 - info@notariaatboone.be 


Zoeken