Noodfonds voor verenigingen en vrijetijdsbeleving

Noodfonds Eeklo komt ten goede aan verenigingen en vrijetijdsbeleving van elke Eeklonaar

De stad doet grote inspanningen om nieuwe initiatieven uit te werken om het budget van het noodfonds vrije tijd efficiënt te besteden. Dit gaat in totaal om € 389.462,76 Vlaamse subsidie die naar aanleiding van de COVID-19-pandemie in Eeklo kan gebruikt worden om de sectoren cultuur, jeugd en sport te ondersteunen. We kunnen als lokaal bestuur vrij bepalen hoe we deze subsidies besteden. We kiezen voor een waaier aan doelgroepen: verenigingen (via diverse manieren), maar ook voor nieuwe projecten van de eigen cultuur-, sport- en jeugddienst die de vrijetijdsbeleving van de Eeklonaar moet verbeteren en stimuleren eens er weer meer vrijheid komt. 

Het Nooddecreet van 19 juni 2020 (= decreet tot het nemen van dringende maatregelen met betrekking tot de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie) vormt de wettelijke basis voor de verdeling van het Noodfonds waarbij onder de Vlaamse steden en gemeenten in 2020 eenmalig 83,9 miljoen euro werd verdeeld. Bedoeling van dit Noodfonds is om de door de coronacrisis geteisterde sectoren cultuur, jeugd en sport extra te ondersteunen. Eeklo krijgt hiervan iets meer dan € 389.000. 

Hoe de middelen moeten verdeeld worden, is niet beschreven in het decreet: “De middelen uit het noodfonds die de Vlaamse Regering aan de gemeenten toekent, zijn voor de gemeenten een algemene werkingssubsidie waarvoor geen specifieke verantwoording is vereist.” (art. 10) Dit betekent dat we daar als lokaal bestuur vrij kunnen mee omgaan.  

We kozen er uitdrukkelijk niet voor om het bedrag van het Noodfonds te gebruiken voor de gewone bestaande vrijetijdswerking, wat we zouden kunnen doen. Een werkgroep werkt diverse projecten uit vanuit allerlei invalshoeken van vrije tijd; in de taskforce voor het herstelplan na corona werden mogelijke initiatieven besproken en bevraagd (omvat o.m. alle adviesraden en politieke fracties). 

Er werden al enkele Noodfondsinitiatieven goedgekeurd:  

voor verenigingen: 

  • de verenigingen van de sportraad, jeugdraad en adviesraad voor cultuur krijgen dubbele subsidies (verdeeld over 2020 en 2021) en kunnen hierdoor een deel van hun geleden verlies compenseren 
  • de kosten voor het uitlenen van materiaal en voor het gebruik van stedelijke infrastructuur (voornamelijk door verenigingen) werden/worden kwijtgescholden (en dit is verlengd tot eind juni 2021). Dit betekent een minderopbrengst voor de stad 

voor individuele vrijetijdsbelevers:  

  • houders van een UiTPAS (met en zonder kansentarief) krijgen een extra aanbod van goedkopere of gratis stedelijke vrijetijdsactiviteiten in de loop van 2021 
  • het CC, de Kunstacademie, de sportdienst, jeugddienst en LDC Zonneheem plannen enkele speciale activiteiten in de loop van 2021:  zo organiseren CC en KA samen enkele intieme concerten, doet de Kunstacademie een speciaal aanbod in het schooljaar 2021-2022, biedt het CC enkele activiteiten gratis aan, enz.

voor verenigingen en individuele vrijetijdsbelevers:  

  • voor verenigingen en vrijetijdsdiensten staat vorming gepland inzake mediawijsheid en het wegnemen van participatiedrempels voor kwetsbare doelgroepen 
  • er is een subsidiereglement goedgekeurd (gemeenteraad oktober 2020) voor initiatiefnemers van een muzikaal evenement waarbij een Meetjeslandse band wordt uitgenodigd
  • de stad trekt ook een apart communicatiebudget uit om het verenigingsleven en de vrijetijdsbeleving in Eeklo sterk in de kijker te zetten eens de coronamaatregelen achter de rug zijn.  

Er wordt gewerkt aan de concrete uitrol van deze al goedgekeurde initiatieven om de vrijetijdsbeleving van de Eeklonaar verder te hernieuwen en versterken in en na deze moeilijke tijden. We hopen dat de jeugd-, sport- en socio-culturele verenigingen en onze eigen vrijetijdsdiensten uit de extra financiële impulsen inspiratie halen om zich creatief te blijven inzetten voor vrijetijdsbesteding van jong en oud in onze stad. 

"Kortom, met het noodfonds voorzien we tal van maatregelen die rechtstreeks ten goede komen aan verenigingen, zoals een stijging van hun subsidie met 50% gedurende twee jaar. Daarbovenop zetten we de resterende middelen ook met de eigen diensten creatief in met verschillende acties die ook de verenigingen onrechtstreeks ten goede komen. Een echte impuls voor de vrije tijd om na corona een bruisende heropstart te maken." 

Contact

Participatie

Adres
Industrielaan 2 , 9900 Eeklo Stadskantoor
Tel.
09 218 28 87
participatie@eeklo.be
Vandaag
Nu gesloten
open van 09:00 tot 12:30
Morgen
open van 09:00 tot 12:30