Occasionele verkopen met niet-commercieel karakter

Inhoud

Verkopen voor een goed doel worden ook wel ‘occasionele verkopen met een niet-commercieel karakter’ genoemd.

Het gaat hier om verenigingen die voor een goed doel verkopen verrichten. Het kan bijvoorbeeld gaan om een buurtcomité dat op openbaar of privé-domein een buurtfeest organiseert, een school die pannenkoeken verkoopt om nieuwe schoolmaterialen aan te kopen, een (feitelijke) vereniging die stiften verkoopt ten voordele van een project in het buitenland ... Voor deze verkopen is een voorafgaande toelating nodig.

Of je daarvoor machtiging voor ambulante activiteiten nodig hebt, hangt af van jouw statuut (handelaar, vereniging, particulier), het type van verkoop (commercieel of niet) en de plaats van verkoop (bijvoorbeeld openbare weg of homeparty).

Voorwaarden

De verkopen mogen geen commercieel karakter hebben. De bestemming van de opbrengsten kan enkel voor volgende doelen bestemd zijn:

 • Menslievend doel
 • Cultureel doel
 • Sportief doel
 • Verdediging en promotie van de dierenwereld
 • Promotie van streekproducten
 • Sociaal doel
 • Educatief doel
 • Verdediging en promotie van de natuur
 • Promotie van ambacht
 • Steun aan humanitaire catastrofe
 • Steun bij belangrijke schade
 • De periode van verkoop mag niet langer dan één jaar zijn

Welke afspraken respecteren tijdens verkoopacties?
Verantwoordelijken van deze verkoopacties die toelating kregen, verbinden zich ertoe om volgende afspraken te respecteren:

 1. de verkopen gebeuren overeenkomstig de vermeldingen uit de toelating die de organisator ontving
 2. het gaat om een occasionele verkoop
 3. de verkoop beperkt zich tot de grenzen van de gemeente (indien de gemeente toelating gaf)
 4. wanneer de verkoop betrekking heeft op producten waarvoor een toelating of machtiging vanuit andere regelgeving noodzakelijk is (voedingswaren, regelgeving volksgezondheid, schenken van gegiste en sterke dranken, geluid,…) dan onderneemt de verantwoordelijke hiervoor de nodige stappen overeenkomstig de bepalingen vastgesteld door de vigerende regelgeving
 5. elke verkoper is tijdens de verkoop herkenbaar door middel van een kenmerk dat het mogelijk maakt om de operatie te identificeren
 6. indien de vergunningverlenende overheid hierom vraagt, bezorgt de verantwoordelijke het bewijs van de bestemming van de fondsen tot het realiseren van het aangegeven doel.

Wanneer hoger vernoemde afspraken niet nagekomen worden, zijn volgende maatregelen voorzien:

 • de toelating wordt ingetrokken of de actie verboden tijdens de manifestatie;
 • iedere nieuwe actie wordt verboden gedurende een periode van één jaar, te rekenen vanaf de vaststelling van niet-naleving. In geval van recidive wordt de duur van voornoemde periode op drie jaar gebracht.

Voor wie

Een voorafgaande toelating voor deze occasionele verkopen binnen het grondgebied Eeklo vraag je zes weken voorafgaand aan door één van volgende formulieren in te vullen:

 • voor een standplaats tijdens de donderdagmarkt: aanvraag standplaats donderdagmarkt - verkoop van producten of diensten zonder commercieel doel
 • voor een standplaats op een andere plaats dan de donderdagmarkt: aanvraag producten of diensten zonder commercieel doel buiten de wekelijkse markt

Indien de verkoop in meer dan één gemeente plaatsvindt dan moet het formulier opgestuurd worden naar de FOD economie, KMO, Middenstand en Energie

Contact

Markten en foren

Adres
Stadhuis Markt 34 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nu gesloten
op afspraak 09:00 tot 12:30 & 15:30 tot 19:30
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:30
Naar top