OCMW-raad 15 mei 2023

De OCMW-raad vindt plaats op maandag 15 mei 2023 in de halfronde zaal van het stadskantoor (Industrielaan 2) aansluitend op de zitting van de gemeenteraad.

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 15 mei 2023, wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 16 mei 2023. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en gaat door in de halfronde zaal van het stadskantoor.

OPENBARE ZITTING

01 - Ontslag Eglantina Bodurri als lid van het BCSD.pdf28,4 Kb(pdf)

01.01 - Installatie van een lid van het BCSD Roos Bekaert.pdf66,4 Kb(pdf)

02        Mededelingen aan de OCMW-raad

02.01 - Zorg en Opvang – Jaarverslag 2022 De Plek.pdf25,5 Kb(pdf)

03        Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

04        Overige punten

05        Toegevoegde punten

06        Actuele vragen van OCMW-raadsleden

07        Einde van de zitting

Downloads

Bekendmakingen bestuursorganen

Naar top