OCMW-raad 16 mei 2022

De OCMW-raad vindt plaats op maandag 16 mei 2022 om 19.30 uur in de halfronde zaal van het stadskantoor (Industrielaan 2).

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 16 mei 2022, wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 17 mei 2022. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en gaat door in de halfronde zaal van het stadskantoor.

VRAGENHALFUURTJE

  • Vraag van de heer André Foriers – Uitbouw van een verblijfsaccommodatie/sporthotel op de site van het Sportpark

OPENBARE ZITTING

01      Mededelingen aan de OCMW-raad

01 - Participatie en welzijn - Kennisgeving rapportage Zorg en opvang –sociale activering.PDF62,4 Kb(pdf)

02      Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

03      Overige punten

04      Toegevoegde punten

Op vraag van de heer Bob D’Haeseleer, onafhankelijk OCMW-raadslid:

04.01 Bonus leefloon Oekraïense vluchtelingen.PDF66,5 Kb(pdf)

05      Actuele vragen van OCMW-raadsleden

Op vraag van de heer Bob D’Haeseleer, onafhankelijk OCMW-raadslid:

05.01 Plan van aanpak verkoop sociale woningen.PDF96,8 Kb(pdf)

06      Einde van de zitting

Downloads

Bekendmakingen bestuursorganen

Naar top