OCMW-raad 17 april 2023

De OCMW-raad vindt plaats op maandag 17 april 2023 om 19.30 uur in de halfronde zaal van het stadskantoor (Industrielaan 2).

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 17 april 2023, wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 18 april 2023. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en gaat door in de halfronde zaal van het stadskantoor.

OPENBARE ZITTING

01        Mededelingen aan de OCMW-raad

01.01 - Zorg en Opvang – Participatie en welzijn - Kennisgeving rapportage sociale activering.pdf64,3 Kb(pdf)

02        Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

03        Overige punten

03.01 - Algemeen bestuur – Patrimonium – Goedkeuring addendum I aan de huurovereenkomst tussen het bestuur van OCMW Eeklo en Wijkcentrum De Kring.pdf96,5 Kb(pdf)

03.02 - Zorg en Opvang – Ouderenzorg – Wijziging reglement voor tussenkomst in de verblijfskosten van een rusthuis.pdf130,9 Kb(pdf)

04        Toegevoegde punten

05        Actuele vragen van OCMW-raadsleden

06        Einde van de zitting

Bekendmakingen bestuursorganen

Naar top