OCMW-raad 18 december 2023

De OCMW-raad vindt plaats op maandag 18 december 2023 om 19.30 uur in de halfronde zaal van het stadskantoor (Industrielaan 2).

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 18 december 2023, wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 19 december 2023. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en gaat door in de halfronde zaal van het stadskantoor.

OPENBARE ZITTING

01        Mededelingen aan de OCMW-raad

01.01 - Kennisname van de goedkeuring jaarrekening 2022.pdf47,6 Kb(pdf)

02        Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

03        Overige punten

03.01 - Vaststellen aanpassing meerjarenplan 2020-2026 nr.10 - deel OCMW.pdf47,7 Kb(pdf)

03.02 - Herdefiniƫring begrip 'dagelijks bestuur'.pdf68,5 Kb(pdf)

03.03 - Bevoegdheidsverdeling overheidsopdrachten 2024.pdf76 Kb(pdf)

03.04 - Goedkeuring van de toetreding tot de divisie aanvullende diensten van Farys-TMVW.pdf257,4 Kb(pdf)

03.05 - Instappen in aankoopcentrale AZO .pdf71,3 Kb(pdf)

03.06 - Samenstelling deontologische commissie voor het OCMW.pdf64,1 Kb(pdf)

03.07 - Aanpassing werking kindertoelage.pdf64,1 Kb(pdf)

04        Toegevoegde punten

05        Actuele vragen van OCMW-raadsleden

Op vraag van mevrouw Isaura Calsyn, OCMW-raadslid, namens Groen:

05.01 - Stand van zaken project De Plek.pdf49,4 Kb(pdf)

06        Einde van de zitting

Downloads

Naar top