OCMW-raad 18 maart 2024

De OCMW-raad vindt plaats op maandag 18 maart 2024 om 19.30 uur in de halfronde zaal van het stadskantoor (Industrielaan 2).

OPENBARE ZITTING

01        Mededelingen aan de OCMW-raad

02        Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

03        Overige punten

03.01 - Goedkeuring protocol Vlaamse Huisvestingstool (VHT) Oekraïne.pdf91,5 Kb(pdf)

04        Toegevoegde punten

05        Actuele vragen van OCMW-raadsleden

Op vraag van de heer Jonas Deilgat, OCMW-raadslid, namens Groen:

05.01 Stand van zaken Armoedeplan.pdf52,4 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Jonas Deilgat, OCMW-raadslid, namens Groen:

05.02 Stand van zaken opstart Jongerenhuis.pdf44,4 Kb(pdf)

06        Einde van de zitting