OCMW-raad 19 april 2021

Livestream OCMW-raad 19 april 2021

De OCMW-raad vindt plaats op maandag 19 april 2021 aansluitend op de zitting van de gemeenteraad.

Gelet op de maatregelen van de federale en Vlaamse regering met het oog op het maximaal beperken van de verspreiding van het Covid-19-virus, zal de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn via een videoconferentie op afstand plaatsvinden. Het publiek kan de zitting meevolgen via livestream.

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 19 april 2021 wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 20 april 2021. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en zal eveneens via videoconferentie verlopen.

 

 

OPENBARE ZITTING

01 Bekrachtiging burgemeestersbesluit van 30 maart 2021 betreffende de organisatie van een gemeente-en OCMW-raad op afstand.PDF46,9 Kb(pdf)

02    Mededelingen aan de OCMW-raad

03    Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

04    Overige punten

04.01 Algemene financiering - Meerjarenplan 2020-2025 - Kredietaanpassing 3 - budgetplan 2021-2022-2023.PDF68,6 Kb(pdf)

04.02 Algemeen bestuur - OCMW-personeel - Delegatie bevoegdheid personeelsformatie, gezamelijk organogram en reglementen personeelsaangelegenheden.PDF49,4 Kb(pdf)

05    Toegevoegde punten

06    Actuele vragen van OCMW-raadsleden

Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, OCMW-raadslid, namens N-VA:

06.01 - Onderzoek buitenlandse eigendommen bij aanvraag sociale woning.PDF161,9 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Rita De Coninck, OCMW-raadslid, namens CD&V:

06.02 - Zal Eeklo extra inzetten op laagdrempelige psychologische ondersteuning.PDF66 Kb(pdf)

07    Einde van de zitting