OCMW-raad 19 december 2022

De OCMW-raad vindt plaats op maandag 19 december 2022 om 19.30 uur in de halfronde zaal van het stadskantoor (Industrielaan 2).

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 19 december 2022, wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 20 december 2022. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en gaat door in de halfronde zaal van het stadskantoor.

OPENBARE ZITTING

01        Mededelingen aan de OCMW-raad

01.01 - Goedkeuring jaarrekening 2021.pdf10,8 Kb(pdf)

02        Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

03        Overige punten

03.01 - Vaststellen aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 8 - deel OCMW.pdf9,6 Kb(pdf)

03.02 - Bevoegdheidsverdeling overheidsopdrachten 2023.pdf93,6 Kb(pdf)

03.03 - Goedkeuring reglement voor tussenkomst in de verblijfskosten van een rusthuis.pdf97 Kb(pdf)

03.04 - Goedkeuring nieuwe referentienorm 2023.pdf92,3 Kb(pdf)

04        Toegevoegde punten

05        Actuele vragen van OCMW-raadsleden

06        Einde van de zitting

Downloads

Naar top