OCMW-raad 19 juni 2023

De OCMW-raad vindt plaats op maandag 19 juni 2023 om 19.30 uur in de halfronde zaal van het stadskantoor (Industrielaan 2).

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 19 juni 2023, wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 20 juni 2023. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en gaat door in de halfronde zaal van het stadskantoor.

OPENBARE ZITTING

01        Mededelingen aan de OCMW-raad

01.01 - Algemeen bestuur – Organisatiebeheersing - Jaarverslag organisatiebeheersing 2022-2023 en jaarplanning 2023-2024.pdf60,5 Kb(pdf)

02        Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

03        Overige punten

03.01 - Algemene financiering – Jaarrekening - Vaststellen van de jaarrekening 2022 voor het deel van het OCMW.pdf50,9 Kb(pdf)

03.02 - Algemene financiering – Meerjarenplan - Vaststellen aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 9 - deel OCMW.pdf48,2 Kb(pdf)

03.03 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - Advies verlenen over de jaarrekening 2022 van de Welzijnsband Meetjesland.pdf75,7 Kb(pdf)

03.04 - Algemeen bestuur - Patrimonium - Verkoop sociale woning - Collegestraat 42.pdf11,9 Kb(pdf)

04        Toegevoegde punten

05        Actuele vragen van OCMW-raadsleden

06        Einde van de zitting

Downloads

Bekendmakingen bestuursorganen

Naar top