OCMW-raad 19 september 2022

De OCMW-raad vindt plaats op maandag 19 september 2022 in de halfronde zaal van het stadskantoor (Industrielaan 2) aansluitend op de zitting van de gemeenteraad.

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 19 september 2022 wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 20 september 2022. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en gaat door in de halfronde zaal van het stadskantoor.

OPENBARE ZITTING

01      Mededelingen aan de OCMW-raad

01.01 - Halfjaarlijkse rapportage 2022 - meerjarenplan 2020-2025.pdf183,2 Kb(pdf)

02        Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

03        Overige punten

03.01 - Algemene financiering – Meerjarenplan – Vaststellen aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - kredietaanpassing 6 - deel OCMW.pdf59,7 Kb(pdf)

03.02 - Algemene financiering – Meerjarenplan – Vaststellen aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - kredietaanpassing 7 - deel OCMW.pdf56,6 Kb(pdf)

03.03 - Algemeen bestuur – Patrimonium - De Zuidkaai - Agentschap Integratie en Inburgering - Addendum aan de huurovereenkomst.pdf751,7 Kb(pdf)

04        Toegevoegde punten

05        Actuele vragen van OCMW-raadsleden

Op vraag van de heer Jonas Deilgat, OCMW-raadslid, namens Groen:

05.01 - Energiecrisis steun OCMW.pdf51,7 Kb(pdf)

06        Einde van de zitting

Downloads

Naar top