OCMW-raad 20 december 2021

De OCMW-raad vindt plaats op maandag 20 december 2021 om 19.30 uur.

Gelet op de maatregelen van de federale en Vlaamse regering met het oog op het maximaal beperken van de verspreiding van het Covid-19-virus, zal de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn via een videoconferentie op afstand plaatsvinden. Het publiek kan de zitting meevolgen via livestream.

OPENBARE ZITTING

01 - Bekrachtiging burgemeestersbesluit van 7 december 2021 betreffende de organisatie van een gemeente- en OCMW-raad op afstand.PDF46,9 Kb(pdf)

02        Mededelingen aan de OCMW-raad

03        Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

04        Overige punten

04.01 - Algemene financiering - Meerjarenplan - Vaststellen aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - kredietaanpassing 5 - deel OCMW.PDF50,7 Kb(pdf)

04.02 - Algemeen bestuur - Decreet lokaal bestuur - Herdefiniëring begrip dagelijks bestuur.PDF67 Kb(pdf)

04.03 - Algemene financiering - Delegatie OCMW-raad aan vast bureau - Bevoegdheidsverdeling overheidsopdrachten 2022.PDF57,3 Kb(pdf)

04.04 - Algemeen bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Aanduiding lid Wijkcentrum De Kring vzw.PDF60,5 Kb(pdf)

05        Toegevoegde punten

06        Actuele vragen van OCMW-raadsleden

Op vraag van de heer Bob D’Haeseleer, onafhankelijk OCMW-raadslid:

06.01 - Vraag tot oprichting van een energiefonds.PDF115,8 Kb(pdf)

07        Einde van de zitting