OCMW-raad 20 juni 2022

De OCMW-raad vindt plaats op maandag 20 juni 2022 om 19.30 uur in de halfronde zaal van het stadskantoor (Industrielaan 2).

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 20 juni 2022, wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 21 juni 2022. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en gaat door in de halfronde zaal van het stadskantoor.

OPENBARE ZITTING

01           Mededelingen aan de OCMW-raad

01.01 - Algemeen bestuur – Organisatiebeheersing - Kennisname jaarverslag organisatiebeheersing 2021-2022 en jaarplanning 2022-2023.PDF55,3 Kb(pdf)

02           Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

03           Overige punten

03.01 - Algemene financiering – Jaarrekening - Vaststellen van de jaarrekening 2021 voor het deel van het OCMW.PDF82,3 Kb(pdf)

03.02 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – Welzijnsband Meetjesland – jaarrekening 2021 – kennisneming en advies.PDF69,3 Kb(pdf)

04           Toegevoegde punten

05           Actuele vragen van OCMW-raadsleden

Op vraag van mevrouw Isaura Calsyn, OCMW-raadslid, namens Groen:

05.01 - Stand van zaken (kinder)armoedeplan.PDF47,5 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Bob D’Haeseleer, onafhankelijk OCMW-raadslid:

05.02 - Sociale besteding overschot Noodfonds Vrije Tijd.PDF80,1 Kb(pdf)

06           Einde van de zitting

Bekendmakingen bestuursorganen

Naar top