OCMW-raad 20 maart 2023

De OCMW-raad vindt plaats op maandag 20 maart 2023 om 19.30 uur in de halfronde zaal van het stadskantoor (Industrielaan 2).

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 20 maart 2023, wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 21 maart 2023. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en gaat door in de halfronde zaal van het stadskantoor.

OPENBARE ZITTING

01        Mededelingen aan de OCMW-raad

02        Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

03        Overige punten

04        Toegevoegde punten

05        Actuele vragen van OCMW-raadsleden

Op vraag van mevrouw Isaura Calsyn, OCMW-raadslid, namens Groen:

06        Einde van de zitting