OCMW-raad 20 september 2021

De OCMW-raad vindt plaats op maandag 20 september 2021 om 19.30 uur in de theaterzaal van CC De Herbakker (Pastoor De Nevestraat 10).

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 20 september 2021 wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 21 september 2021. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en gaat door in de theaterzaal van CC De Herbakker (Pastoor De Nevestraat 10).

Op 7 september 2021 trof de burgemeester een besluit betreffende de organisatie van een fysieke gemeente- en OCMW-raadszitting zonder publiek. Het publiek kan de zitting meevolgen via livestream.

Aan alle raadsleden wordt gevraagd om de geldende veiligheidsvoorschriften (handontsmetting, veiligheidsafstand, …) na te leven. Er wordt gevraagd om een mondmasker te dragen tot men heeft plaatsgenomen in de theaterzaal en bij het verplaatsen van en naar de zitplaats.

OPENBARE ZITTING

01 - bekrachtiging Burgemeestersbesluit.PDF81,2 Kb(pdf)

02    Mededelingen aan de OCMW-raad

02.01 - Halfjaarlijkse rapportage 2021 - meerjarenplan 2020-2025.PDF655,4 Kb(pdf)

02.02 - rapportage project LINK.PDF32,4 Kb(pdf)

03    Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

04    Overige punten

04.01 - vaststellen van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025.PDF53,3 Kb(pdf)

04.02 - Verkoop Euerardstraat 31.PDF267,8 Kb(pdf)

05    Toegevoegde punten

06    Actuele vragen van OCMW-raadsleden

07    Einde van de zitting