OCMW-raad 21 februari 2022

De OCMW-raad vindt plaats op maandag 21 februari 2022 om 19.30 uur in de theaterzaal van CC De Herbakker (Pastoor De Nevestraat 10).

Op 11 februari 2022 trof de burgemeester een besluit betreffende de organisatie van een fysieke gemeente- en OCMW-raadszitting zonder publiek. Het publiek kan de zitting meevolgen via livestream.

Aan alle raadsleden wordt gevraagd om de geldende veiligheidsvoorschriften (handontsmetting, veiligheidsafstand, …) na te leven. Men dient het mondmasker gedurende de volledige vergadering op te houden, behalve wanneer hij/zij aan het woord is of wanneer er occasioneel iets gedronken of gegeten wordt.

 

OPENBARE ZITTING

01 - Bekrachtiging burgemeestersbesluit van 11 februari 2022 betreffende de organisatie van een fysieke gemeente- en OCMW-raadszitting zonder publiek.PDF47,5 Kb(pdf)

02        Mededelingen aan de OCMW-raad

02.01 - Zorg en opvang – Sociale dienst - Kennisname basisregistratie van een erkende instelling voor schuldbemiddeling.PDF47,3 Kb(pdf)

03        Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

04        Overige punten

04.01 - Algemeen bestuur – Politieke organen – Principieel akkoord voor concept vragenhalfuurtje in de OCMW-raad.PDF71,3 Kb(pdf)

04.02 - Algemeen bestuur – Politieke organen – Wijziging huishoudelijk reglement OCMW-raad.PDF207,4 Kb(pdf)

04.03 - Algemeen bestuur – Organisatiebeheersing – Goedkeuring informatieveiligheidsbeleid stad en OCMW Eeklo.PDF335,9 Kb(pdf)

05        Toegevoegde punten

06        Actuele vragen van OCMW-raadsleden

07        Einde van de zitting

Downloads

Naar top