OCMW-raad 22 februari 2021

Livestream OCMW-raad 22 februari 2021

De OCMW-raad vindt plaats op maandag 22 februari 2021 om 19.30 uur.

Gelet op de maatregelen van de federale en Vlaamse regering met het oog op het maximaal beperken van de verspreiding van het Covid-19-virus, zal de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn via een videoconferentie op afstand plaatsvinden. Het publiek kan de zitting meevolgen via livestream.

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 22 februari 2021 wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 23 februari 2021. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en zal eveneens via videoconferentie verlopen.

OPENBARE ZITTING

01 Aktename einde periode van verhindering van de heer Marc Windey als raadslid en als schepen

02 Bekrachtiging burgemeestersbesluit van 9 februari 2021 betreffende de organisatie van een gemeente- en OCMW-raad op afstand

03 Mededelingen aan de OCMW-raad

03.01 Algemeen bestuur - Overzicht uitvoeringsgraad OCMW-raadsdossiers

03.02 Zorg en opvang – Sociale dienst - Kennisname basisregistratie van een erkende instelling voor schuldbemiddeling

03.03 Algemeen bestuur – OCMW-personeel – Kennisname eenmalige aanvulling eindejaarstoelage 2020 VIA6-deelakkoord

04 Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

05 Overige punten

06 Toegevoegde punten

07 Actuele vragen van OCMW-raadsleden

Op vraag van de heer Filip Smet, OCMW-raadslid, namens CD&V

07.01 Fusie naar één woonmaatschappij 

08 Einde van de zitting

Contact

Secretariaat

Adres
Industrielaan 2 , 9900 Eeklo Stadskantoor
Tel.
09 218 28 50
Fax
09 218 28 01
secretariaat@eeklo.be
Vandaag
Nu gesloten
open van 09:00 tot 12:30 14:00 tot 16:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:30