OCMW-raad 22 januari 2024

De OCMW-raad vindt plaats op maandag 22 januari 2024 om 19.30 uur in de halfronde zaal van het stadskantoor (Industrielaan 2).

OPENBARE ZITTING 

01        Mededelingen aan de OCMW-raad

02        Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

03        Overige punten

04        Toegevoegde punten

05        Actuele vragen van OCMW-raadsleden

Op vraag van de heer Jonas Deilgat, OCMW-raadslid, namens Groen:

05.01 - Update Het Jongerenhuis.pdf50,9 Kb(pdf)

06        Einde van de zitting