OCMW-raad 23 januari 2023

De OCMW-raad vindt plaats op maandag 23 januari 2023 in de halfronde zaal van het stadskantoor (Industrielaan 2) aansluitend op de zitting van de gemeenteraad.

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 23 januari 2023 wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 24 januari 2023. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en gaat door in de halfronde zaal van het stadskantoor.

OPENBARE ZITTING

01        Mededelingen aan de OCMW-raad

02        Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

03        Overige punten

04        Toegevoegde punten

05        Actuele vragen van OCMW-raadsleden

06        Einde van de zitting

Downloads

Bekendmakingen bestuursorganen

Naar top