OCMW-raad 23 oktober 2023

De OCMW-raad vindt plaats op maandag 23 oktober 2023 om 19.30 uur in de halfronde zaal van het stadskantoor (Industrielaan 2).

OPENBARE ZITTING

01        Mededelingen aan de OCMW-raad

01.01 - Data raden 2024.pdf42,9 Kb(pdf)

02        Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

03        Overige punten

03.01 - Wijziging huishoudelijk reglement OCMW-raad.pdf211,4 Kb(pdf)

03.02 - Oprichting deontologische commissie voor het OCMW.pdf58,8 Kb(pdf)

03.03 - De Zuidkaai - CAW - Goedkeuring addendum aan de huurovereenkomst.pdf109,5 Kb(pdf)

04        Toegevoegde punten

Op vraag van de heer Jonas Deilgat, OCMW-raadslid, namens Groen en de heer Christophe De Waele, OCMW-raadslid, namens Open Vld:

04.01 - Toekomst project De Plek-Jongerenhuis.pdf89,8 Kb(pdf)

05        Actuele vragen van OCMW-raadsleden

06        Einde van de zitting