OCMW-raad 24 oktober 2022

De OCMW-raad vindt plaats op maandag 24 oktober 2022 in de halfronde zaal van het stadskantoor (Industrielaan 2) aansluitend op de zitting van de gemeenteraad.

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 24 oktober 2022 wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 25 oktober 2022. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en gaat door in de halfronde zaal van het stadskantoor.

OPENBARE ZITTING

01           Mededelingen aan de OCMW-raad

02           Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

03           Overige punten

03.01 - Advies inzake de termijnverlenging van de welzijnsvereniging Welzijnsband Meetjesland.pdf69,2 Kb(pdf)

04           Toegevoegde punten

05           Actuele vragen van OCMW-raadsleden

Op vraag van de heer Erik Goethals, OCMW-raadslid, namens Vlaams Belang:

05.01 - Oekraïense vluchtelingen in Eeklo.pdf46,7 Kb(pdf)

06           Einde van de zitting

Downloads

Bekendmakingen bestuursorganen

Naar top