OCMW-raad 25 april 2022

De OCMW-raad vindt plaats op maandag 25 april 2022 om 19.30 uur in de halfronde zaal van het stadskantoor (Industrielaan 2).

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 25 april 2022, wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 26 april 2022. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en gaat door in de halfronde zaal van het stadskantoor.

OPENBARE ZITTING

01      Mededelingen aan de OCMW-raad

01.01 - Zorg en opvang - lntegratie - Kennisgeving rapportage integratie consulent erkend.PDF43,9 Kb(pdf)

02      Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

03      Overige punten

03.01 - Algemeen bestuur – OCMW-personeel - Toetreding tot OFP Prolocus - tweede pensioenpijler voor contractuele personeelsleden.PDF195,9 Kb(pdf)

 

03.02 - Zorg en opvang – Lokaal Sociaal Beleid - Wijziging reglement voor subsidiëring van initiatieven t.b.v. de toegankelijkheid tot de sociale grondrechten.PDF169,8 Kb(pdf)

03.03 - Zorg en opvang – Welzijn – Wijziging reglement ondersteuningsmogelijkheden energie.PDF158,3 Kb(pdf)

04      Toegevoegde punten

Op vraag van de heer Bob D’Haeseleer, onafhankelijk OCMW-raadslid:

04.01 - Subsidieaanvraag MIRIAM.PDF80,2 Kb(pdf)

05      Actuele vragen van OCMW-raadsleden

Op vraag van mevrouw Isaura Calsyn, OCMW-raadslid, namens Groen:

05.01 - Rapport integratieconsulent - verdere stappen.PDF46,5 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Bob D’Haeseleer, onafhankelijk OCMW-raadslid:

05.02 - Externe cateraar Zonneheem.PDF76,5 Kb(pdf)

06      Einde van de zitting

Downloads

Bekendmakingen bestuursorganen

Naar top