OCMW-raad 25 januari 2021

Livestream OCMW-raad 25 januari 2021

De OCMW-raad vindt plaats op maandag 25 januari 2021 om 19.30 uur.

Gelet op de maatregelen van de federale en Vlaamse regering met het oog op het maximaal beperken van de verspreiding van het Covid-19-virus, zal de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn via een videoconferentie op afstand plaatsvinden. Het publiek kan de zitting meevolgen via livestream.

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 25 januari 2021 wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 26 januari 2021. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en zal eveneens via videoconferentie verlopen. 

OPENBARE ZITTING

01 Bekrachtiging burgemeestersbesluit van 12 januari 2021 betreffende de organisatie van een gemeente- en OCMW-raad op afstand

02 Mededelingen aan de OCMW-raad

03 Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

04 Overige punten

04.01 Algemeen bestuur – Politieke organen – Aanpassing huishoudelijk reglement OCMW-raad

04.02 Algemeen bestuur - Delegatie OCMW-raad aan vast bureau - bevoegdheidsverdeling intekening op oproepen

04.03 Algemeen bestuur – OCMW-personeel – Aanpassing personeelsformatie / gezamenlijk organogram

04.04 Algemeen bestuur – OCMW-personeel – Schrapping specifieke voorwaarden, examenprogramma, -jury en referteweddeschaal coördinator lokaal sociaal beleid

04.05 Algemeen bestuur – Patrimonium - Einde recht van erfpacht Raverschootstraat 5

04.06 Algemeen bestuur – Patrimonium - Verkoop Kerkstraat 39/41

04.07 Algemeen bestuur – Patrimonium - Verkoop Koningin Astridplein 18/3

04.08 Algemeen bestuur – Patrimonium - Goedkeuring huurovereenkomst tussen het bestuur van het OCMW Eeklo en CAW

04.09 Algemeen bestuur – Patrimonium - Goedkeuring addendum huurovereenkomst tussen het bestuur van het OCMW Eeklo en het Rode Kruis Vlaanderen

04.10 Wonen & Ruimtelijke ordening – Energie - Goedkeuring overeenkomst voor de levering van elektriciteit

05 Toegevoegde punten

05.01 Op vraag van de heer Koen Loete, OCMW-raadslid, namens CD&V:

Locatie Rode Kruis Eeklo 

06 Actuele vragen van OCMW-raadsleden

06.01  Op vraag van de heer Freddy Vanraepenbusch, OCMW-raadslid, namens SMS:

Opvolging armoede in onze stad

07 Einde van de zitting

Downloads

Bekendmakingen bestuursorganen

Contact

Secretariaat

Adres
Stadskantoor Industrielaan 2 , 9900 Eeklo
Tel.
Fax
09 218 28 01
Vandaag
Nu open
Open van 09:00 tot 12:30
Morgen
Open van 09:00 tot 12:30
Naar top