OCMW-raad 27 februari 2023

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de OCMW-raad, die plaatsvindt op maandag 27 februari 2023 in de halfronde zaal van het stadskantoor (Industrielaan 2) aansluitend op de zitting van de gemeenteraad.

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 27 februari 2023 wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 28 februari 2023. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en gaat door in de halfronde zaal van het stadskantoor.

OPENBARE ZITTING

01         Mededelingen aan de OCMW-raad

01.01 - Kennisname basisregistratie 2022 van een erkende instelling voor schuldbemiddeling.pdf58,7 Kb(pdf)

02        Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

03        Overige punten

03.01    Algemeen bestuur - Politieke organen - Aktename ontslag en nieuw lid van het vast bureau

03.02 - Verkoop sociale woning Collegestraat 42.pdf83,2 Kb(pdf)

03.03 - Wijziging toewijzingsreglement seniorenflats LDC Zonneheem.pdf93,8 Kb(pdf)

04        Toegevoegde punten

05        Actuele vragen van OCMW-raadsleden

06        Einde van de zitting