OCMW-raad 27 mei 2024

De OCMW-raad vindt plaats op maandag 27 mei 2024 om 19.30 uur in de halfronde zaal van het stadskantoor (Industrielaan 2).

OPENBARE ZITTING

01        Mededelingen aan de OCMW-raad

02        Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

03        Overige punten

04        Toegevoegde punten

05        Actuele vragen van OCMW-raadsleden

06        Einde van de zitting