OCMW-raad 27 november 2023

De OCMW-raad vindt plaats op maandag 27 november 2023 om 19.30 uur in de halfronde zaal van het stadskantoor (Industrielaan 2).

OPENBARE ZITTING 

01        Mededelingen aan de OCMW-raad

02        Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

03        Overige punten

03.01 - Goedkeuring ontwerp nieuwe samenwerkingsovereenkomst Eeklo-Energiehuis Veneco.pdf456,1 Kb(pdf)

04        Toegevoegde punten

05        Actuele vragen van OCMW-raadsleden

06        Einde van de zitting

Downloads

Naar top