OCMW-raad 28 juni 2021

Livestream OCMW-raad 28 juni 2021

De OCMW-raad vindt plaats op maandag 28 juni  2021 om 19.30 uur in de theaterzaal van CC De Herbakker (Pastoor De Nevestraat 10).

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 28 juni 2021 wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 29 juni 2021. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en gaat door in de theaterzaal van CC De Herbakker (Pastoor De Nevestraat 10).

Op 17 juni 2021 trof de burgemeester een besluit betreffende de organisatie van een fysieke gemeente- en OCMW-raadszitting zonder publiek. Het publiek kan de zitting meevolgen via livestream.

Aan alle raadsleden wordt gevraagd om de geldende veiligheidsvoorschriften (handontsmetting, veiligheidsafstand, …) na te leven. Er wordt gevraagd om een mondmasker te dragen tot men heeft plaatsgenomen in de theaterzaal en bij het verplaatsen van en naar de zitplaats.

 

OPENBARE ZITTING

01    Mededelingen aan de OCMW-raad

01.01 - Jaarverslag organisatiebeheersing 2020-2021 en jaarplanning 2021-2022.PDF41,8 Kb(pdf)

02    Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

03    Overige punten

03.01 - Bekrachtiging burgemeestersbesluit 17 juni 2021 betreffende de organisatie van een fysieke zitting v.PDF58,9 Kb(pdf)

03.02 - Sociaal Verhuurkantoor – Aanduiden van een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering.PDF46,6 Kb(pdf)

03.03 - Welzijnsband Meetjesland – Aanduiden van vertegenwoordiger in de algemene vergadering.PDF56,6 Kb(pdf)

03.04 - Toetreding tot Poolstok.PDF83,5 Kb(pdf)

04    Toegevoegde punten

Op vraag van mevrouw Nicole De Munter, OCMW-raadsvoorzitter:

04.01 - Samenwerkingsovereenkomst tussen de lokale besturen Meetjesland, Welzijnsband Meetjesland en VDAB.PDF79,7 Kb(pdf)

05    Actuele vragen van OCMW-raadsleden

06    Einde van de zitting

Downloads

Bekendmakingen bestuursorganen

Naar top