OCMW-raad 28 maart 2022

De OCMW-raad vindt plaats op maandag 28 maart 2022 om 19.30 uur in de halfronde zaal van het stadskantoor (Industrielaan 2).

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 28 maart 2022, wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 29 maart 2022. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en gaat door in de halfronde zaal van het stadskantoor.

 

OPENBARE ZITTING

01      Mededelingen aan de OCMW-raad

02      Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

03      Overige punten

03.01 - Algemeen Bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – Aanduiding van vertegenwoordigers in de algemene vergadering van Welzijnsband Meetjesland.PDF80,9 Kb(pdf)

 

03.02 - Zorg en Opvang – Welzijn – Principieel akkoord samenwerkingsovereenkomst voor uitwisseling persoonsgegevens tussen kernactoren inzake Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO).PDF230,2 Kb(pdf)

04      Toegevoegde punten

Op vraag van de heer Bob D’Haeseleer, onafhankelijk raadslid:

04.01 - Kandidatuur Stad Eeklo voor oprichting nooddorp.PDF80 Kb(pdf)

05      Actuele vragen van OCMW-raadsleden

Op vraag van mevrouw Odette Van Hamme, OCMW-raadslid, namens CD&V:

05.01 - Opvang Oekraïense vluchtelingen.PDF63 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Bob D’Haeseleer, onafhankelijk raadslid:

05.02 - Uitbreiding sociale dienstverlening voor opvang Oekraïense vluchtelingen82,8 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Christophe De Waele, OCMW-raadslid, namens Open Vld:

05.03 - Dank aan Eeklonaren en stadsmedewerkers voor opvang Oekraïense vluchtelingen44,6 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Jonas Deilgat, OCMW-raadslid, namens Groen:

05.04 - Opvang Oekraïense vluchtelingen.PDF47,8 Kb(pdf)

06      Einde van de zitting