OCMW-raad 28 november 2022

De OCMW-raad vindt plaats op maandag 28 november 2022 om 19.30 uur in de halfronde zaal van het stadskantoor (Industrielaan 2).

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 28 november 2022, wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 29 november 2022. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en gaat door in de halfronde zaal van het stadskantoor.

OPENBARE ZITTING

01           Mededelingen aan de OCMW-raad

02           Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

03           Overige punten

03.01 - Voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.pdf52,1 Kb(pdf)

03.02 - Goedkeuring nieuwe overeenkomst vergoeding beheer betaalterminals en ondersteunende activiteiten aan OCMW's.pdf394,1 Kb(pdf)

04           Toegevoegde punten

05           Actuele vragen van OCMW-raadsleden

Op vraag van mevrouw Isaura Calsyn, OCMW-raadslid, namens Groen:

05.01 - Winteropvang voor dak- en thuislozen in onze stad.pdf12 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Isaura Calsyn, OCMW-raadslid, namens Groen:

05.02 - Toekomst project De Plek.pdf52,3 Kb(pdf)

06           Einde van de zitting

Downloads

Naar top