OCMW-raad 29 november 2021

De OCMW-raad vindt plaats op maandag 29 november 2021 om 19.30 uur.

Gelet op de maatregelen van de federale en Vlaamse regering met het oog op het maximaal beperken van de verspreiding van het Covid-19-virus, zal de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn via een videoconferentie op afstand plaatsvinden. Het publiek kan de zitting meevolgen via livestream.

OPENBARE ZITTING

01 - Bekrachtiging burgemeestersbesluit van 18 november 2021 betreffende de organisatie van een gemeente- en OCMW-raad op afstand.PDF47,1 Kb(pdf)

02        Mededelingen aan de OCMW-raad

03        Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

04        Overige punten

04.01 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - Audio - wijziging samenstelling plaatselijk auditcomité.PDF78 Kb(pdf)

04.02 - Zorg en opvang – Welzijn - Solidarisering nachtopvang Gent.PDF142,8 Kb(pdf)

05        Toegevoegde punten

06        Actuele vragen van OCMW-raadsleden

07        Einde van de zitting

Downloads

Naar top