OCMW-raad 31 mei 2021

Livestream OCMW-raad 31 mei 2021

De OCMW-raad vindt plaats op maandag 31 mei 2021 om 19.30 uur.

Gelet op de maatregelen van de federale en Vlaamse regering met het oog op het maximaal beperken van de verspreiding van het Covid-19-virus, zal de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn via een videoconferentie op afstand plaatsvinden. Het publiek kan de zitting meevolgen via livestream.

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 31 mei 2021 wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 1 juni 2021. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en zal eveneens via videoconferentie verlopen.

 OPENBARE ZITTING

01 - Bekrachtiging burgemeestersbesluit van 11 mei 2021 betreffende de organisatie van een gemeente-en OCMW-raad op afstand.PDF46,9 Kb(pdf)

02    Mededelingen aan de OCMW-raad

02.01 - Zorg en opvang - Participatie en welzijn - Kennisgeving rapportage integratieconsulent erkend vluchtelingen.PDF43,9 Kb(pdf)

02.02 - Zorg en opvang - Participatie en welzijn - kennisgeving rapportage sociale activering.PDF70,7 Kb(pdf)

03    Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

04    Overige punten

04.01 - Vaststellen van de jaarrekening 2020 voor het deel van het OCMW.PDF50,3 Kb(pdf)

04.02 - Bekrachtiging beslissing vast bureau tot goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met AZG.PDF45,7 Kb(pdf)

04.03 - Stopzetting samenwerkingsovereenkomst Welzijnsband Meetjesland inzake personeelsbeheer.PDF57,7 Kb(pdf)

04.04 - Functionaris voor gegevensbescherming (DPO) - samenwerkingsovereenkomst Provincie Oost-Vlaanderen.PDF99,7 Kb(pdf)

04.05 - Goedkeuring reglement Covid-middelen voor steun aan jongeren en studenten - maatregel Zoom 18-25.PDF129,1 Kb(pdf)

04.06 Zorg en opvang - Sociale hulpverlening - goedkeuring reglement onderteuningsmogelijkheden energie.PDF185,5 Kb(pdf)

05    Toegevoegde punten

6    Actuele vragen van OCMW-raadsleden

Op vraag van de heer Danny Plaetinck, OCMW-raadslid, namens N-VA:

06.01 - Officiƫle inhuldiging Sociaal Huis.PDF47,6 Kb(pdf)

07    Einde van de zitting

 

Downloads

Bekendmakingen bestuursorganen

Naar top