OCMW-raad 4 oktober 2021

De OCMW-raad vindt plaats op 4 oktober 2021 aansluitend op de gemeenteraad.

De voorzitter van de gemeenteraad beslist conform artikelen 19 en 74 van het decreet lokaal bestuur tot bijeenroeping van de OCMW-raad op verzoek van 15 raadsleden.

In het kader van de maatregelen inzake het Covid-19-virus heeft de burgemeester op 22 september 2021 beslist om bezoekers toe te laten voor de gemeente- en OCMW-raadszitting, mits er vooraf werd ingeschreven. Geïnteresseerde bezoekers kunnen hiervoor uiterlijk op donderdag 30 september 2021 inschrijven via secretariaat@eeklo.be.

OPENBARE ZITTING

01 Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

02 Bekrachtiging burgemeestersbesluit van 22 september 2021 betreffende de organisatie van de gemeente- en OCMW-raadszitting van 4 oktober 202180,2 Kb(pdf)

 

03 Kennisneming samenstelling en voorzitter vast bureau46 Kb(pdf)