OCMW-raad - samenstelling

Sinds 1 januari 2019 zijn gemeenteraadsleden van rechtswege ook OCMW-raadslid.

De nieuwe gemeenteraad en OCMW-raad werden op 2 januari 2019 geïnstalleerd.

Op 4 oktober 2021 werd een nieuwe meerderheid gevormd als gevolg van een collectieve constructieve motie van wantrouwen.

De meerderheid wordt gevormd door 6 SMS, 6 CD&V en 5 N-VA raadsleden.

De minderheid bestaat uit 4 Open VLD, 2 Groen, 1 Vlaams Belang en 3 onafhankelijke raadsleden.