ODE

De OMGEVINGS- EN DUURZAAMHEIDSRAAD EEKLO (O.D.E.) is een raad die het stedelijke beleid advies geeft rond duurzaamheid met aandacht voor milieu, klimaat en energie, het lokaal mondiale, afval, natuur, circulaire economie, ... 

De raad fungeert als aanspreekpunt. Hij kan advies verlenen, voorstellen formuleren en kan een brugfunctie vervullen tussen beleid, diensten, doelgroepen en organisaties.

Thematische werkgroepen binnen de adviesraad:

Organisaties met een project in het Zuiden